วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ร่วมระดมสมองปล่อย 'กวางผา' เพาะเลี้ยงคืนธรรมชาติ

นักวิชาการร่วมสัมมนาระดมความรู้ เพื่อปล่อยกวางผา หรือ "ม้าเทวดา" สัตว์หายากกลับคืนป่า หลังสามารถเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ได้สำเร็จ ชี้สถานการณ์น่าเป็นห่วง เพราะทั้งถูกไล่ล่าเอามาทำน้ำมันรักษาไขข้อ และถูกบุกรุกถิ่นอาศัย 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 27 มิ.ย.57 ที่ห้องประชุมสวนสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ นายสัตวแพทย์กาญจน์ชัย แสนวงศ์ ผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมกับองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชชูปถัมภ์, กรมอุทยานแห่งชาติฯ, คณะสัตวแพทยศาสตร์, คณะเกษตรศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมสัมมนาวิชาการอนุรักษ์และวิจัยกวางผา ซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนที่ถูกขึ้นบัญชีเอาไว้ในจำนวน 15 ชนิดที่ใกล้สูญพันธ์ุของประเทศไทยและโลก เพื่อนำกลับคืนสู่ป่าธรรมชาติ 

นายสัตวแพทย์กาญจน์ชัย แสนวงศ์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ กล่าวว่า กวางผา หรือ "ม้าเทวดา" ถูกจัดเป็นหนึ่งในสัตว์ป่าสงวนใกล้สูญพันธ์ุ ซึ่งจากการศึกษาวิจัยพบว่า กวางผาในปัจจุบันมีสถานภาพถูกคุกคาม อีกทั้งยังจัดเป็นสัตว์ป่าในบัญชี 1 แนบท้ายสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศฯ หลายหน่วยงานมีความพยายามฟื้นฟูกวางผานอกถิ่นอาศัย รวมถึงสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าอมก๋อย จ.เชียงใหม่ ได้ดำเนินการเพาะเลี้ยงขยายพันธ์ุกวางผา ได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

ผอ.สวนสัตว์ฯ กล่าวอีกว่า ทางสวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมกับองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดเตรียมความพร้อมปล่อยกวางผาคืนสู่ธรรมชาติ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานที่มีข้อมูลและงานวิจัยเกี่ยวกับกวางผา ที่จะสามารถนำมาประยุกต์และใช้ในการอนุรักษ์ได้ นอกจากนี้ ทีมงานนักวิจัยที่มาแลกเปลี่ยนกันในครั้งนี้ ยังมีนักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาทั้งปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวนหลายคน 

ทางด้าน นายสัตวแพทย์นิธิดล บูรณพิมพ์ นายสัตวแพทย์สวนสัตว์เชียงใหม่ หนึ่งในคณะผู้วิจัย กล่าวว่า การริเริ่มทำโครงการนี้เริ่มขึ้นมา เนื่องจากขณะนี้จำนวนประชาชนกวางผาลดลงไปอย่างต่อเนื่องจากถูกมนุษย์ไล่ล่า เพื่อเอาเขากวาง เพราะมีความเชื่อว่าสามารถนำไปทำน้ำมันรักษาโรคไขข้อได้ ซึ่งถือว่าเป็นความเชื่อผิดๆ กวางผาเป็นสัตว์ป่าหายากอยู่แล้ว แม้จะอาศัยอยู่ตามภูเขาสูงก็ยังถูกไล่ล่าโดยมนุษย์ และอีกส่วนหนึ่ง ที่ทำให้สมาชิกกวางผาลดน้อยลง คือ การเข้าไปบุกรุกป่าของชาวบ้าน

"จากการศึกษาวิจัย ของทีมงานพบว่า กวางผาจะอาศัยอยู่ในถิ่นภาคเหนือบนดอยสูงชันเท่านั้น ที่เคยพบคือบนภูเขาสูงตามแนวเขาถนนธงชัยจากจังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน และเชียงใหม่ เท่านั้น ในส่วนจังหวัดเชียงใหม่พบในป่าอำเภออมก๋อย ซึ่งการจัดเวทีสัมมนาในครั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้หลากหลายแขนง และจากประสบการณ์โดยตรงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันเพาะขยายพันธ์ุกวางผาหรือม้าเทวดา กลับคืนสู่ธรรมชาติของไทยอย่างยั่งยืนต่อไป" นายสัตวแพทย์ฯ กล่าว.

นักวิชาการร่วมสัมมนาระดมความรู้ เพื่อปล่อยกวางผา หรือ "ม้าเทวดา" สัตว์หายากกลับคืนป่า หลังสามารถเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ได้สำเร็จ ชี้สถานการณ์น่าเป็นห่วง เพราะทั้งถูกไล่ล่าเอามาทำน้ำมันรักษาไขข้อ และถูกบุกรุกถิ่นอาศัย 27 มิ.ย. 2557 13:03 27 มิ.ย. 2557 13:56 ไทยรัฐ