วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

Also/as well/ too/remind

Also, as well และ too มีความหมายเหมือนกัน คือหมายความว่า ‘ด้วย’ แต่เมื่อจะพูด อ่าน เขียน ขอให้วางไว้ในประโยคคนละตำแหน่งกันนะครับ

Also มักจะถูกเอามาวางไว้ ‘ตรงกลางประโยค’ แต่ as well และ too มักจะเอาไว้ที่ ‘ท้ายประโยค’ ลองดูตัวอย่าง 3 ประโยคที่ผมกำลังจะรับใช้นี่ก็ได้ครับ

Clover not only sings; she also dances.

Clover not only sings; she dances as well.

Clover not only sings; she dances too.

อีกคำที่ผมเห็นว่าใช้พลาดกันบ่อยๆ ก็คือ remind ที่หมายถึง เตือนให้ทำ ซึ่งเป็น ลักษณะ เตือนเพื่อกันลืม ถ้าเตือนแบบนี้ควรพูดว่า remind+กรรม+to+v1

ลุงบอกเลขานุการฝรั่งว่า...x...Please remind me of going to Clover's house. ช่วยเตือนลุงเรื่องไปบ้านของโคลเวอร์ด้วยนะ พูดอย่างนั้นผิดไวยากรณ์นะครับ ถ้าจะพูดให้ถูกต้อง ก็ควรจะต้องพูดว่า.../... Please remind me to go to Clover's house.

แต่ถ้าใช้ remind+that clause อันนี้จะใช้เตือนข้อเท็จจริง Clover reminded me that we hadn't had any money left. โคลเวอร์เตือนว่า เราไม่มีเงินเหลือเลยนะ

วันจันทร์ขอมาต่อเรื่องของ remindครับ.

คุณนิติ นวรัตน์

27 มิ.ย. 2557 12:03 27 มิ.ย. 2557 12:03 ไทยรัฐ