วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ไม่ให้ราคาแต่ต้องรู้เท่ารู้ทัน

ไม่ให้ราคาแต่ต้องรู้เท่ารู้ทัน

โดย สายล่อฟ้า
28 มิ.ย. 2557 05:01 น.
  • Share:

ต้องถือว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงประเทศ แม้จะมาจากนอกประเทศก็ตาม ทั้งการที่สหรัฐฯและอียูที่แสดงปฏิกิริยาไม่พอใจ คสช. ที่เข้ามาควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ ด้วยการออกมาตรการต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อภาพพจน์และเศรษฐกิจอย่างชัดเจน

การรับมือในเรื่องนี้มีความจำเป็นที่จะต้อง “ตื่นรู้” ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่จะต้องร่วมกันชี้แจงทำความเข้าใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เพียงแต่ว่าจะต้องมีการประสานงานให้เป็นเนื้อเดียวกัน จับประเด็นในการต่อสู้ให้ชัดเจนว่า ควรจะมุ่งไปสู่จุดไหนที่เห็นว่า จะทำให้ทุกอย่างคลี่คลายไปในทางที่ดี

จากนั้นก็ใช้ยุทธวิธี “แยกกันเดิน รวมกันตี”

ที่สำคัญก็คือ จะต้องชี้ให้เห็นว่า เหตุต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นมาจากสาเหตุอะไร โดยเฉพาะ คสช. จะต้องทำความจริงให้ปรากฏ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความขัดแย้งภายในประเด็นนั้นมาจากอะไร

การทุจริตคอร์รัปชัน การใช้อำนาจที่ไม่ชอบธรรม ก็เป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม

เพราะจะเป็นเหตุผลสำคัญอันทำให้เกิดการยอมรับ

สิ่งที่เห็นก็คือ การที่สหรัฐฯ และอียูให้เหตุผลที่ต้องดำเนินการกับประเทศไทยนั้น ก็เนื่องมาจากการที่ คสช. เข้ามาควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ และเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว หมายความว่า คสช. จะต้องลุกจากอำนาจโดยเร็วที่สุด

จริงอยู่แม้อีกด้านหนึ่งยังมีหลายประเทศที่ให้การสนับสนุน คสช.โดยเฉพาะประเทศจีนที่แสดงตัวอย่างชัดเจน

แต่นั่นก็จะถูกมองว่าเป็นการเล่นเกมการเมืองของชาติมหาอำนาจ ด้านหนึ่งก็เป็นผลดีต่อไทย แต่อีกด้านหนึ่งก็ต้องช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุด

วันนี้กระทรวงการต่างประเทศต้องแบกรับภาระมากที่สุด ถือเป็นหน้าด่านสำคัญที่จะต้องรับมือ แต่เนื่องจากที่ผ่านมากระทรวงนี้ถูกอำนาจการเมืองเข้าไปครอบงำ เพื่อสนองความต้องการตามนโยบายที่รัฐบาลต้องการ

คนดีคนเก่งแต่ไม่ยอมรับ ใช้อำนาจ ต่างก็ถูกเด้ง ถูกโยกย้ายทำให้ไม่มีบทบาทในการทำงาน จึงเป็นเรื่องที่ คสช.จะต้องเร่งสร้างเป็นปึกแผ่น เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างคล่องตัวในเชิงรุกจึงมีความจำเป็นที่จะต้องนำบุคคลเหล่านี้เข้ามามีส่วนร่วม

เพื่อเป็น “ทีมงาน” ที่มีความแข็งแกร่งพร้อมรับมือ และเปิดเกมรุกได้อย่างทันควัน เพราะสถานการณ์ทุกอย่างเคลื่อนตัวไปอย่างรวดเร็ว

ลำพังที่บุคคลที่แสดงบทบาทอยู่ในขณะนี้คือ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ทำหน้าที่รัฐมนตรีนั้นแม้จะมีความตั้งใจกระตือรือร้นแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปได้บ้าง แต่ก็ยังไม่มีบารมีพอที่จะทำให้ได้รับการยอมรับอย่างแท้จริง

คือพูดคำไหนคำนั้น พูดแล้วต้องฟัง ยอมรับและเชื่อถือ

จึงเป็นหน้าด่าน ซึ่งเป็นจุดอ่อนอยู่

เพราะนอกเหนือจากสหรัฐฯ และอียูแล้วยังมีภัยต่อความมั่นคงอีกจุดหนึ่ง คือการเคลื่อนไหวจากนอกประเทศของอำนาจเก่า

ไม่ว่าจะเป็น “จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ”-“จักรภพ เพ็ญแข” ที่ออกมาเคลื่อนไหวตั้งองค์กรเสรีไทยเพื่อต่อต้าน คสช. โดยอ้างว่ามีหลายประเทศให้การสนับสนุน แต่ความจริงก็ไม่รู้ว่ามีหรือไม่มี

จึงเป็นหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ ที่จะต้อง “โฟกัส” ให้ได้ว่าบุคคลเหล่านี้ไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่ไหน หาข้อเท็จจริงให้ได้ว่าบุคคลที่อยู่เบื้องหลังเป็นใครกันบ้าง และมีประเทศไหนสนับสนุน

การติดตามแบบเกาะติดจากเจ้าหน้าที่ไทย จึงต้องดำเนินการอย่างเข้มข้นทั้งเปิดเผย และทางลับ เพื่อให้หยุดความเคลื่อนไหวให้ได้

แม้จะไม่ให้ราคา แต่ก็ต้องรู้เท่ารู้ทันว่าประเทศไหนคิดอะไรกับเราบ้าง.

“สายล่อฟ้า”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้