วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สปสช.เล็งจัดตั้ง 'กองทุนดูแลผู้สูงอายุ' ลงทุน 1.6 พันล้าน!

สปสช.จ่อประชุมใหญ่ เล็งจัดตั้ง 'กองทุนดูแลผู้สูงอายุ' ก่อนเสนอ คสช. คาดใช้งบ 1.6 พันล้าน และใช้เวลา 3 ปี ในการขยายการทำงานครอบคลุมทั่วประเทศ เน้นชุมชนบริหารจัดการดูแลตัวเอง ย้ำไม่ซ้ำซ้อนกองทุนชราภาพ...

ผู้สื่อข่าวรายงาน นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า วันที่ 22 ก.ค.57 สปสช.เตรียมจัดประชุมใหญ่ปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 2 โดยจะเสนอโครงการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว (Long Term Care) หลังพบว่า สถานการณ์ผู้สูงอายุในไทยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และอาจส่งผลกระทบต่อการดูแลในอนาคตได้ ทั้งนี้ ในการประชุมจะมีหลายหน่วยงานมาร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย โดยเฉพาะกองทุนประกันสังคม และกองทุนสวัสดิการข้าราชการ เพื่อเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในการจัดตั้งกองทุนดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงต้องการการดูแล ซึ่งจะเป็นการตั้งกองทุนใหม่ในการดูแลผู้สูงอายุทั้งประเทศโดยตรง ไม่ว่าจะอยู่ในสิทธิการรักษาใดมาก่อนก็ตาม

นพ.ประทีป กล่าวต่อว่า สำหรับกองทุนดังกล่าวใช้งบประมาณ 1,600 ล้านบาท มาจาก 2 ส่วน คือ งบประมาณกลางจากรัฐบาล และเงินสมทบจากท้องถิ่นหรือเทศบาลต่างๆ ส่วนละ 800 ล้านบาท ซึ่งมีอยู่ประมาณ 2,000 กว่าแห่ง โดยแต่ละตำบลจะมีค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุประมาณ 20,000 บาทต่อคนต่อปี โดยการดำเนินงานจะแบ่งออกเป็น 3 ระยะๆ ละ 1 ปี โดยปีแรกจะเริ่มดำเนินนำร่องใน 10 จังหวัดที่มีความพร้อมก่อน และค่อยขยายให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งการดำเนินงานนั้นจะเน้นให้ชุมชนดูแลกันเอง โดยจะมีการตั้งศูนย์ประจำการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่สามารถเดินทางไปกลับเองได้ เรียกว่า ศูนย์เดย์แคร์ (Day Care) การดูแลจะเป็นลักษณะแบบไปเช้าเย็นกลับ

"นอกจากนี้ จะตั้งศูนย์ฝึกอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุด้วย ส่วนการเก็บเงินสะสมจากคนวัยทำงานอาจมีการดำเนินการในอนาคต แต่ต้องหารืออีกครั้ง ที่น่าห่วง คือ หากวางระบบไม่ดี ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุอาจมากกว่าค่าบริการทางสาธารณสุข เหมือนอย่างที่สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ประสบปัญหามาแล้ว และประชาชนเองก็เข้าไม่ถึงบริการ ซึ่งการตั้งกองทุนดูแลผู้สูงอายุที่จัดระบบบริการที่ชุมชน ดูแลโดยท้องถิ่น สนับสนุนโดยโรงพยาบาลจะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้ กองทุนนี้จะไม่ซ้ำซ้อนกับกองทุนชราภาพของประกันสังคม เพราะกองทุนชราภาพจะเป็นการเก็บเงินสะสม แล้วจ่ายเป็นบำเหน็จบำนาญ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล แต่กองทุนดูแลผู้สูงอายุที่เสนอให้จัดตั้งใหม่นี้ จะเน้นเรื่องการดูแลรักษาพยาบาลประชาชนทุกสิทธิ" นพ.ประทีป กล่าว.

สปสช.จ่อประชุมใหญ่ เล็งจัดตั้ง 'กองทุนดูแลผู้สูงอายุ' ก่อนเสนอ คสช. คาดใช้งบ 1.6 พันล้าน และใช้เวลา 3 ปี ในการขยายการทำงานครอบคลุมทั่วประเทศ เน้นชุมชนบริหารจัดการดูแลตัวเอง ย้ำไม่ซ้ำซ้อนกองทุนชราภาพ... 27 มิ.ย. 2557 10:32 27 มิ.ย. 2557 11:00 ไทยรัฐ


advertisement