วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กอศ.-กอ.รมน. แก้ปัญหา 'เด็กอาชีวะทะเลาะวิวาท'

กอศ.จับมือ กอ.รมน.แก้ปัญหา 'เด็กอาชีวะทะเลาะวิวาท' เล็งให้สถาบันกลุ่มเสี่ยง 18 แห่ง ใน กทม.และปริมณฑล จัดทำรายชื่อผู้มีอิทธิพล เพื่อเฝ้าระวัง...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยถึงการประชุมการเฝ้าระวังและป้องปรามนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาทร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนกลุ่มเสี่ยง 18 แห่งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลว่า ในที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการป้องกันการก่อเหตุทะเลาะวิวาท ซึ่งต้องยอมรับว่า เป็นปัญหาของประเทศและส่งผลต่อการพัฒนากำลังคน อีกทั้งยังสนองนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ต้องการสร้างความปรองดองและความสามัคคีของกลุ่มคนทุกระดับ ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นว่า การเฝ้าระวังและป้องปรามที่ได้ผลต้องมีการปรับระบบการดูแลใหม่ด้วยการดึงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เข้ามาร่วมดูแล และมีการปรับโซนพื้นที่เสี่ยงในความดูแลใหม่ให้สอดคล้องกับพื้นที่การดูแลของ กอ.รมน.

นอกจากนี้ จะให้สถานศึกษากลุ่มเสี่ยงจัดทำรายชื่อศิษย์เก่าและบุคคลภายนอกที่มีอิทธิพล เป็นผู้ยุยง ส่งเสริม หรือจัดเตรียมอาวุธให้กับนักเรียน นักศึกษาไปก่อเหตุ และส่งให้กับเลขาธิการ กอศ. และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เพื่อตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและส่งมอบต่อ กอ.รมน.ให้ช่วยเข้ามาดูแล อีกทั้งจะให้สถานศึกษามีเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวังสื่อออนไลน์ ที่มีการโพสต์ข้อความที่เป็นตัวยั่วยุให้เกิดความเข้าใจผิดและก่อให้เกิดปัญหา โดยให้ประสานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสั่งปิด.

กอศ.จับมือ กอ.รมน.แก้ปัญหา 'เด็กอาชีวะทะเลาะวิวาท' เล็งให้สถาบันกลุ่มเสี่ยง 18 แห่ง ใน กทม.และปริมณฑล จัดทำรายชื่อผู้มีอิทธิพล เพื่อเฝ้าระวัง... 27 มิ.ย. 2557 10:01 27 มิ.ย. 2557 10:17 ไทยรัฐ