วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

‘สุพันธุ์’ แนะคสช.ลุยลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เร่งแก้ต้นทุนเกษตรกรสูง

ประธาน ส.อ.ท. แนะ คสช.หนุนโครงสร้างพื้นฐาน สางปัญหาเกษตรกรใช้ต้นทุนสูง ลุยต้านคอร์รัปชันเรียกเชื่อมั่นประชาชน...

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ผลงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ด้านเศรษฐกิจในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมานั้น สิ่งที่ คสช. ผลักดันจากนโยบายต่าง ๆ ให้ออกมาเป็นรูปธรรม ทั้งเรื่องงบประมาณของภาครัฐ การจ่ายเงินชาวนาในโครงการรับจำนำข้าว กฎระเบียบที่ค้างคา การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) การส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รวมถึงการช่วยเหลือ SMEs ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จึงส่งผลต่อความเชื่อมั่นของเศรษฐกิจโดยรวม ช่วยกระตุ้นการบริโภคให้มีทิศางที่ดีขึ้น
     
ทั้งนี้ เอกชนต้องการให้ คสช. ดำเนินการเตรียมความพร้อมรองรับในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องของรถไฟรางคู่ สนามบิน การผลักดันโครงการต่างๆ ให้เกิดการขนส่งที่มีต้นทุนถูกลง ความพอเพียงและราคาของพลังงาน ระบบสาธารณสุขของประชาชนที่จะมีวัยสูงอายุเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการแก้ปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องกฎหมายที่ล้าหลังและไม่เอื้ออำนวยต่อการทำธุรกรรม

อย่างไรก็ตาม เรื่องราคาพืชผลเกษตรก็เป็นอีกเรื่องสำคัญ ที่จะต้องหาวิธีให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนเพื่อให้มีการขยายตลาดภาคเกษตร ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาประเทศได้ รวมถึง คสช. ควรเน้นเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชั่น ความโปร่งใส่ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน.

ประธาน ส.อ.ท. แนะ คสช.หนุนโครงสร้างพื้นฐาน สางปัญหาเกษตรกรใช้ต้นทุนสูง ลุยต้านคอร์รัปชันเรียกเชื่อมั่นประชาชน... 27 มิ.ย. 2557 09:44 27 มิ.ย. 2557 10:06 ไทยรัฐ