วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

การท่าฯภูเก็ต จัดเต็มซ้อมแผนอพยพหนีภัย'สึนามิ'

เตรียมความพร้อม ท่าอากาศยานภูเก็ต จัดซ้อมแผนอพยพหนีภัย สึนามิ โดยมี ตร.ท่องเที่ยว ตม. สายการบิน ผู้ประกอบการเข้าร่วมซ้อมตามแผนฉุกเฉินสนามบิน...

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.ที่ท่าอากาศยานภูเก็ต น.อ.กันต์พัฒน์ มังคละศิริ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (ฝ่ายปฏิบัติการ) เป็นประธานฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉินหนีภัยสึนามิ ประจำปี 57 ซึ่งท่าอากาศยานภูเก็ต บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จัดขึ้น โดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานภูเก็ต คณะทำงานแผนดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉินหนีภัยสึนามิ ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจ สภ.ท่าฉัตรไชย ผู้ประกอบการสายการบิน ผู้ประกอบการร้านค้าท่าอากาศยานภูเก็ต นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคถลาง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข แพทย์ พยาบาล หน่วยกู้ชีพ กู้ภัยในพื้นที่และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมฝึกซ้อมแผนดังกล่าว สำหรับการฝึกซ้อมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทสายการบินและบริษัทผู้ประกอบการภายในท่าอากาศยานภูเก็ตสามารถปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและเรียบร้อยเมื่ออยู่ในสถานการณ์จริง และเป็นการฝึกทดสอบความพร้อมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานภูเก็ตเกี่ยวกับการบังคับบัญชา การสั่งการ การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน ความพร้อมในการปฏิบัติงานตามแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานภูเก็ต

รวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ พนักงาน และประชาชนด้วย ทั้งนี้ได้มีการสมมติสถานการณ์เกิดแผ่นดินไหวในทะเลอันดามัน บริเวณหมู่เกาะนิโคบาร์ ห่างจากท่าอากาศยานภูเก็ตประมาณ 460 กิโลเมตร วัดแรงสั่นสะเทือนที่จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวได้ 9.0 ริกเตอร์ แรงสั่นสะเทือนสามารถรับความรู้สึกได้ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต และอาจเกิดคลื่นยักษ์สึนามิซัดชายฝั่งบริเวณทะเลอันดามันภายใน 40 นาที หลังจากนั้นได้มีการสั่งอพยพเคลื่อนย้ายผู้ที่อยู่ในบริเวณท่าอากาศยานภูเก็ตและบ้านพักในบริเวณใกล้เคียงไปยังพื้นที่ปลอดภัย ซึ่งกำหนดไว้ที่บริเวณพื้นที่บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จำกัด ซึ่งการฝึกซ้อมเป็นไปตามเป้าประสงค์.

เตรียมความพร้อม ท่าอากาศยานภูเก็ต จัดซ้อมแผนอพยพหนีภัย สึนามิ โดยมี ตร.ท่องเที่ยว ตม. สายการบิน ผู้ประกอบการเข้าร่วมซ้อมตามแผนฉุกเฉินสนามบิน... 27 มิ.ย. 2557 01:27 27 มิ.ย. 2557 01:36 ไทยรัฐ