วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ติวเข้มทูตอารยสถาปัตย์

ติวเข้มทูตอารยสถาปัตย์

  • Share:

ชง 4 ยุทธศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

สสส.เดินหน้าชู 4 ยุทธศาสตร์ “พัฒนาเครือข่าย–ดันนโยบาย–สร้างแรงจูงใจ–สื่อสารสาธารณะ” พร้อมผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรใหญ่ “ติวเข้มทูตอารยสถาปัตย์” ขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ไทย รองรับสังคมผู้สูงอายุ และการใช้ชีวิตที่เป็นอิสระของผู้พิการ

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวานนี้ (26 มิ.ย.57) ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ ได้จัดกิจกรรม “ติวเข้มทูตอารยสถาปัตย์” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 โดยภายในงานได้เน้นเรื่องการขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ทางลาดสำหรับรถเข็นผู้พิการ (วีลแชร์), ที่จอดรถและห้องน้ำเฉพาะสำหรับผู้พิการ เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ เด็ก รวมถึงผู้ที่มีสรีระที่อ้วน เป็นต้น สามารถเข้าถึงตัวอาคาร ห้างสรรพสินค้า โรงแรมที่พัก สถานที่สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น ได้เฉกเช่นเดียวกับบุคคลที่มีสรีระร่างกายปกติได้ อีกทั้งยังถือเป็นการปรับปรุงพัฒนาเพื่อรองรับการเปิดเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ที่จะมีผู้คนหลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทยมายิ่งขึ้น โดยงานนี้ได้รับความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ทูตอารยสถาปัตย์ และนักศึกษา เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายประกาศิต กายะสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สสส.) กล่าวถึงโครงการนี้ว่า ถือเป็นโครงการที่ดี โดยจะคัดเลือกเยาวชนมาเป็นทูตอารยสถาปัตย์ เพื่อร่วมสร้างความตระหนักเรื่องนี้ต่อสังคม โดยมีเป้าหมายคือ 1.อาคาร ศาสนสถาน สถานที่สาธารณะ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยว และระบบคมนาคม มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และคนทุกคน 2. ผู้บริหารองค์กรภาครัฐ เอกชน ผู้นำชุมชนท้องถิ่น ประชาชนทั่วไป ตื่นตัว เห็นความสำคัญของแนวคิดการออกแบบเพื่อคนทุกคนมากขึ้น และ 3. ประเทศไทยมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะคมนาคมขนส่ง ที่เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง ซึ่งมีการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนทุกคน เพื่อรองรับเออีซี และการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งคาดว่าในปี 2573 ไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ มีผู้สูงอายุถึง 26.6% ของประชากรทั้งประเทศ

ด้านนายกฤษนะ ละไล ผู้รับผิดชอบ “โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์” กล่าวว่า โครงการนี้จะมีระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี 6 เดือน (พ.ค.57-ต.ค.58) ขับเคลื่อนผ่าน 4 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ 1.การพัฒนาเครือข่ายผ่านทูตอารยสถาปัตย์ เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ สำรวจและติดตามการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนกลุ่มนี้ โดยในรุ่นนี้มีทูต 30 คน 2.การขยายผลนโยบายการออกแบบ โดยเข้าพบผู้ตัดสินใจเชิงนโยบายและผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ เพื่อผลักดันให้เกิดการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งระดับประเทศ และภูมิภาค โดยเฉพาะจังหวัดแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น ภูเก็ต เชียงใหม่ สุพรรณบุรี ขอนแก่น 3.การสร้างแรงจูงใจ มอบประกาศนียบัตรแก่อาคารสถานที่ที่ปรับสภาพแวดล้อมและจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนกลุ่มด้อยโอกาส และ 4.การสื่อสารสาธารณะ เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักของสังคม.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้