วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทีดีอาร์ไอแนะนิรโทษกรรม วางระบบแรงงานต่างด้าว

นายยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาแรงงาน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เปิดเผยว่า จากการศึกษาความต้องการใช้แรงงานต่างด้าวในรอบสิบปีที่ผ่านมาคาดการณ์ได้ว่าจำนวนที่เหมาะสมคือ ราว 2.5-3 ล้านคน หรือไม่เกิน 5-6%ของกำลังแรงงานภายในประเทศ ดังนั้นหากจะจัดระบบการใช้แรงงานต่างด้าวอย่างยั่งยืน ต้องมีความชัดเจนได้แก่การนิรโทษกรรม เพื่อเปิดโอกาสใหม่ให้นายจ้าง ตัวแรงงานต่างด้าว และผู้ติดตาม ลงทะเบียนแสดงตัวตนให้ชัดเจนและถูกต้องตามกฎหมาย และปลอดจากขบวนการแสวงหาประโยชน์จากการใช้แรงงานต่างด้าว ภายใต้อำนาจเบ็ดเสร็จของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งจะเป็นโอกาสที่จะสามารถแก้ปัญหานี้ให้เบ็ดเสร็จและครบวงจรได้ นอกจากนี้ควรจะจัดระเบียบเรื่องอาชีพ สาขาการผลิต และพื้นที่ที่จะจ้างแรงงานต่างด้าวใหม่ด้วย และควรใช้โอกาสนี้ปรับปรุงองค์กรในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของกรมจัดหางาน โดยยกระดับสำนักบริหารแรงงานต่างด้าวให้มีสถานะเทียบเท่ากรม เพิ่มบุคลากรและงบประมาณเพื่อให้การบริหารที่ประสิทธิภาพต่อไป.

นายยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาแรงงาน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เปิดเผยว่า จากการศึกษาความต้องการใช้แรงงานต่างด้าวในรอบสิบปีที่ผ่านมาคาดการณ์ได้ว่าจำนวนที่เหมาะสมคือ ราว 2.5-3 ล้านคน 27 มิ.ย. 2557 00:58 27 มิ.ย. 2557 01:58 ไทยรัฐ