วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กนอ.ยิ้มรับยอดขายที่ดินพุ่ง

กนอ.ยิ้มรับยอดขายที่ดินพุ่ง

  • Share:

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า จากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารประเทศ และได้ตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ในเวลารวดเร็ว ทำให้บรรยากาศการลงทุนดีขึ้น ส่งผลบวกไปถึงความต้องการใช้พื้นที่อุตสาหกรรมของนิคมอุตสาหกรรมด้วยจึงคาดว่าทั้งปียอดขายที่ดินหรือเข้ามาขอเช่าที่ดินของนิคมฯทุกแห่งในประเทศไทย ทั้งที่ กนอ.ทำเองและร่วมทุนกับเอกชน เพิ่มขึ้นเป็น 4,000 ไร่ จากเป้าหมายเดิม 3,000 ไร่ ล่าสุด 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 57 (ต.ค.56-มี.ค.57) มีขายที่ดินไปแล้วรวม 1,700 ไร่

“ปัจจุบันพื้นที่นิคมฯของ กนอ. และนิคมฯ ร่วมดำเนินการ มีพื้นที่รอการขายอีก 10,000 ไร่ คาดว่าจะขายหมดภายในปี 2559 ซึ่ง กนอ.กำลังเร่งพัฒนาที่ดินเพื่อทำโครงการนิคมฯอีกหลายๆแห่ง ล่าสุดได้ร่วมลงทุนกับเอกชนจัดตั้งนิคมฯแห่งใหม่ๆ อีก 10 แห่ง รวม 30,000 ไร่ เพื่อรองรับการลงทุนในอนาคต ซึ่งจะทยอยเปิดขายในปี 59 และรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ที่เชื่อว่าจะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย นอกจากนี้ กนอ. ยังเร่งผลักดันเพิ่มพื้นที่อุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์ประเทศอีกทั้งหมด 13 แห่ง อาทิ นิคมฯ เอสเอ็มอี โลจิสติกส์ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คาดว่าปีนี้จะลงนามร่วมดำเนินการได้รวม 5 แห่งภายในปีนี้”

สำหรับกรณีที่ คสช.ตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนของประเทศ ตามนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดย กนอ.ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในฐานะที่ดูแลพื้นที่อุตสาหกรรม แต่ต้องดูความชัดเจนการดำเนินการของคณะกรรมการชุดนี้ก่อน ว่าจะมีแนวทางอย่างไร

“ปัญหาการหาพื้นที่รองรับการลงทุนภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการค้าชายแดนในปัจจุบันนี้ ส่วนใหญ่ติดปัญหาสำคัญคือการหาที่ดินที่มีขนาดที่เหมาะสมในการพัฒนาโครงการ แต่ปรากฏว่ามักจะติดปัญหา ที่ดินดังกล่าวไม่มีเอกสารสิทธิและติดปัญหาผังเมืองที่กำหนดให้พื้นที่นั้นๆ ไม่สามารถลงทุนตั้งเป็นนิคม หรือตั้งกิจการโรงงานอุตสาหกรรมได้ ซึ่งหากจะแก้ไขปัญหานี้จะต้องมีการบูรณาการกฎหมายของหลายหน่วยงาน”.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้