วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รุกสร้างหมู่บ้านศีล 5 ลั่นตรงนโยบาย คสช.

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการโครงการหมู่บ้านศีล 5 ว่า ขณะนี้โครงการหมู่บ้านศีล 5 มีการรับทราบ และเริ่มดำเนินการในทุกจังหวัดทั่วประเทศแล้ว ซึ่งการดำเนินการโครงการหมู่บ้านศีล 5 ถือว่าสอดคล้องกับแนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ต้องการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ เนื่องจากหากสังคมใดที่คนในสังคมมีศีลแล้ว จะเกิดความสุข ความสงบ ขณะเดียวกันทราบมาว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะหัวหน้า คสช.ก็ให้การสนับสนุนแนวทางการดำเนินการโครงการหมู่บ้านศีล 5 พร้อมทั้งสั่งการให้หน่วยทหารช่วยรณรงค์โครงการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ แม้ว่าโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จะเป็นโครงการของมหาเถรสมาคม (มส.) โดย มส.มีแผนในการดำเนินการ หลักเกณฑ์ในการดำเนินงานให้ แต่หากหน่วยงานใดมีแผนการดำเนินงานในลักษณะเดียวกัน และเริ่มดำเนินการมาก่อนแล้วขอให้ทำต่อไป ถือว่าเป็นการช่วยกันทำให้เกิดความสามัคคี ปรองดองขึ้นในประเทศ.

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการโครงการหมู่บ้านศีล 5 ว่า ขณะนี้โครงการหมู่บ้านศีล 5 มีการรับทราบ 27 มิ.ย. 2557 00:11 27 มิ.ย. 2557 01:31 ไทยรัฐ