วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดึง กอ.รมน.ร่วมปราบ "นักเรียน-นักเลง"

ยื่นแบล็กลิสต์ศิษย์เก่าทรงอิทธิพลให้ทหาร nหวัง “ยาแรง” ช่วยแก้วิกฤติ

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 26 มิ.ย. ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้มีการประชุมการเฝ้าระวังและป้องปรามนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาท โดยมีนายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เป็นประธาน มีผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเสี่ยงทั้งรัฐและเอกชนเข้าร่วม ภายหลังการประชุมนายประดิษฐ์ เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้ได้ร่วมกันหาแนวทางการป้องกันการก่อเหตุทะเลาะวิวาท ซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นปัญหาของประเทศและส่งผลต่อการพัฒนากำลังคน นอกจากนี้ ยังสนองนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ต้องการให้มีการสร้างความปรองดองของกลุ่มคนทุกระดับ ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าการเฝ้าระวังและ ป้องปรามที่ได้ผลต้องมีการปรับระบบการดูแลใหม่ โดยดึงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราช-อาณาจักร (กอ.รมน.) เข้ามาดูแล และปรับโซนพื้นที่เสี่ยงให้สอดคล้องกับพื้นที่การดูแล ของ กอ.รมน.

นายประดิษฐ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ให้สถานศึกษากลุ่มเสี่ยงจัดทำรายชื่อลับของศิษย์เก่าและบุคคลภายนอก ที่มีอิทธิพล เป็นผู้ยุยง ส่งเสริม หรือจัดเตรียมอาวุธให้กับนักเรียน นักศึกษาไปก่อเหตุ ซึ่งเกินกำลังที่สถานศึกษาจะดำเนินการหรือควบคุมได้ จัดส่งให้กับเลขาธิการ กอศ. และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เพื่อตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองฯและส่งมอบต่อ กอ.รมน.ให้ช่วยดูแลและพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม พร้อมกันนี้ให้สถานศึกษาจัดเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวังสื่อออนไลน์ ที่มีการโพสต์ข้อความที่เป็นตัวยั่วยุให้เกิดปัญหา โดยให้ประสานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสั่งปิด

“การก่อเหตุทะเลาะวิวาทมีปัญหามานานต้องใช้ยาแรงตัวใหม่เข้าไปช่วยแก้ โดยให้ทหารเข้ามาช่วยเสริมจากที่สถานศึกษาและตำรวจดูแลอยู่แล้ว โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงที่เป็นจุดวิกฤติ อย่างที่จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งขณะนี้ทางทหารเรือเข้าไปควบคุมดูแล ส่วนการสั่งปิดสถานศึกษาที่ก่อเหตุหรือไล่เด็กที่ก่อเหตุออกนั้น ผมมองว่าไม่ใช่การแก้ปัญหาที่เบ็ดเสร็จ เพราะเด็กก็จะไปก่อปัญหาสังคมอีก ดังนั้น ต้องใช้การศึกษาช่วยปรับพฤติกรรมเด็กให้กลับเข้ามาอยู่ในสังคมที่ดีได้” รองเลขาธิการ กอศ.กล่าว.

นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เป็นประธาน มีผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเสี่ยงทั้งรัฐและเอกชนเข้าร่วม ภายหลังการประชุมนายประดิษฐ์ เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้ได้ร่วมกันหาแนวทางการป้องกัน 27 มิ.ย. 2557 00:09 27 มิ.ย. 2557 01:27 ไทยรัฐ