วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เลขาฯกปร.เตรียมพื้นที่รับเสด็จเยี่ยมโครงการลุ่มน้ำปากพนัง

สมเด็จพระเทพฯ ทรงพระกรุณา เสด็จเยี่ยมโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครศรีธรรมราช สร้างความซาบซึ่ง ด้าน เลขาธิการ กปร.เตรียมการรับเสด็จ 17ก.ค.นี้...

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.57 นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีการติดตาม เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและทรงเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ในวันที่ 17 ก.ค.นี้ จำนวน 4 พื้นที่ คือ 1.พื้นที่นาข้าว นากุ้ง และป่าจาก ตำบลขนาบนาก อ.ปากพนัง เป็นการอยู่ร่วมกันของราษฎรในพื้นที่นิเวศน้ำจืด น้ำเค็ม และน้ำกร่อย 2.พระตำหนักประทับแรมอำเภอปากพนัง ต.หูล่อง อ.ปากพนัง 3.พื้นที่ป่าพรุเสม็ดขาว มูลนิธิชัยพัฒนา หมู่ที่ 11 ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ ณ บริเวณศาลหลวงต้นไทร และ 4.พื้นที่ส่งเสริมการผลิตข้าวครบวงจรในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังตามแนวพระราชดำริ บ้านอ่าวเคียน หมู่ที่ 7 ต.ชะเมา อ.ปากพนัง

นอกจากนี้เลขาธิการ กปร.ยังได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ความคืบหน้าในการปรับพื้นที่หัวงาน บริเวณศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตของพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานของราษฎรในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคใต้ โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งไปดำเนินการในพื้นที่ที่ได้รับจัดสรร นอกจากนี้ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม สำนักงาน กปร.จะจัดนิทรรศการความสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยจะนำเกษตรกรในโครงการที่ประสบความสำเร็จ ไปเล่าประสบการณ์ให้ผู้ที่สนใจได้รับฟังเพื่อเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจ พร้อมทั้งมีการนำผลิตผลต่าง ๆ ไปจัดแสดงและจำหน่ายให้แก่ผู้เข้าชมงานด้วย.

สมเด็จพระเทพฯ ทรงพระกรุณา เสด็จเยี่ยมโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครศรีธรรมราช สร้างความซาบซึ่ง ด้าน เลขาธิการ กปร.เตรียมการรับเสด็จ 17ก.ค.นี้... 26 มิ.ย. 2557 22:44 26 มิ.ย. 2557 22:59 ไทยรัฐ