วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชง คสช.เลือกตั้งผู้ว่าฯ ต้องสอบ ชี้ควรเป็นคนในพื้นที่

อบต. แนะ คสช.ตั้งเกณฑ์ เลือกตั้ง ผวจ. ต้องสอบ "ความรู้-บุคลิกภาพ" ชี้ควรเป็นคนในพื้นที่มากกว่าต่างถิ่น...

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.57 นายรัฐวุฒิชัย ใจกล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา กล่าวว่า หากมีการปฏิรูปเรื่องการกระจายอำนาจ โดยจะจัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ตนเห็นว่าควรจะให้มีการสอบข้อเขียนเหมือนพนักงานราชการสอบภาค ก ทั่วไป เพื่อเป็นการรับประกันว่า ผู้ที่จะมาเป็นผู้บริหาร เป็นผู้ซึ่งมีความรู้ด้านการบริหาร พัฒนา และรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบในระดับที่น่าพอใจด้วยการประเมินจากข้อสอบความรู้ภาคทฤษฎี เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าราชการประจำปิดบังหรือทำงานสนองตอบอย่างไม่จริงใจ โดยใช้ช่องว่างของกฎหมาย ระเบียบทางราชการ ทำให้เกิดปัญหาด้านการบริหารท้องถิ่น ซึ่งเมื่อผู้ที่จะประสงค์ลงสมัครรับเลือกตั้ง ผวจ.สามารถผ่านการสอบข้อเขียนแล้ว ถือว่ามีคุณภาพเหมาะสม ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง ผวจ.ได้ ซึ่งหากเป็นไปได้อยากให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้บรรจุประเด็นดังกล่าวในการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองการปกครองด้วย

นายรัฐวุฒิชัย กล่าวต่อว่า เมื่อผ่านการสอบข้อเขียนแล้วเสมือนการได้รับหนังสือประกอบวิชาชีพข้าราชการการเมือง ถัดไปการลงเลือกตั้งคือการสอบเรื่องบุคลิกภาพของผู้บริหาร ว่าจะได้ใจหรือเป็นที่พึงพอใจของประชาชนมากน้อยเพียงใด คือการวัดคุณภาพของผู้นำ หรือผู้บริหารอีกช่องทางหนึ่ง

"สำหรับผู้ที่เหมาะสมจะลงเลือกตั้ง ผวจ.ในจังหวัดใดๆ นั้น ผมคิดว่าในเบื้องต้นคุณสมบัติข้อแรกก็คือ การเป็นบุคคลในพื้นที่มากกว่าคนต่างจังหวัด ทั้งนี้ ผมมีเหตุผลคือ คนในพื้นที่จะทราบดีเรื่องบริบทของพื้นที่ทั้งจังหวัดว่ามีสภาพเป็นอย่างไร เหมาะสมกับการประกอบอาชีพใดของประชาชนบ้าง ที่สำคัญจะทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนได้มากกว่าคนต่างพื้นที่ อย่างน้อยสายสัมพันธ์คนบ้านเดียวกันก็ทำให้ทำงานด้วยกันอย่างเป็นพี่น้อง" นายรัฐวุฒิชัย กล่าว

อบต. แนะ คสช.ตั้งเกณฑ์ เลือกตั้ง ผวจ. ต้องสอบ "ความรู้-บุคลิกภาพ" ชี้ควรเป็นคนในพื้นที่มากกว่าต่างถิ่น... 26 มิ.ย. 2557 19:28 26 มิ.ย. 2557 21:46 ไทยรัฐ


advertisement