วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คสช.เปิดศูนย์ 1111 รับเรื่องร้องทุกข์ ยัน ทุกเรื่องถึงหู 'ประยุทธ์'

คสช.เปิดศูนย์ 1111 รับเรื่องร้องทุกข์-ข้อเสนอปฏิรูปประเทศ ยันทุกเรื่องถึงหู "ประยุทธ์" แน่

วันที่ 26 มิ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสมภาส นิลพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ในสภาวะปัจจุบันที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้าบริหารประเทศ โดย คสช.ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้เปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1111 ให้ประชาชนที่มีเรื่องต้องการร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ และติชม สามารถแจ้งมาได้ 4 ช่องทาง คือ สายด่วนหมายเลข 1111 กด 2, ตู้ ปณ.1111 โดยไม่ต้องติดแสตมป์, www.1111.go.ch และสามารถเดินทางมาด้วยตนเอง ที่ศูนย์ คสช.รับเรื่องร้องทุกข์ ที่ประตู 4 ทำเนียบรัฐบาล ถ.พิษณุโลก

ทั้งนี้ ประชาชนที่มีเรื่องเดือดร้อน หรือสิ่งผิดกฎหมายต้องการแจ้งเบาะแส อาทิ ยาเสพติด บ่อนการพนัน สามารถแจ้งมาได้ตาม 4 ช่อง ทางดังกล่าว ซึ่งยืนยันว่า ประชาชนที่แจ้งเรื่องเข้ามา ไม่ต้องกลัวว่าเรื่องจะหาย หรือถูกเก็บไว้ โดยเฉพาะสายด่วน 1111 จะมีเจ้าหน้าที่ 100 คน ให้บริการรับเรื่อง และบันทึกลงระบบจัดการทั้งชื่อ-นามสกุล เรื่องที่ร้อง เพื่อจัดเป็นระบบการติดตามตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งผู้ที่ส่งเรื่องมานั้น สามารถติดตามสอบถามความคืบหน้าได้ตลอด โดยศูนย์ คสช. จะประสานกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่นั้น ให้ลงไปดูเรื่องราวที่ร้องทุกข์เข้ามา และจะแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าทุกขั้นตอน ซึ่งถ้าเป็นเรื่องเร่งด่วน สามารถจัดการได้ในระยะเวลาสั้น ก็จะลงมือทันที แต่ถ้าเป็นเรื่องที่ต้องมีข้อกฎหมาย หรือเข้ากระบวนการแก้ปัญหา ก็จะดำเนินการแก้ไขตามกลไกที่มี่อยู่

นอกจากนี้ ประชาชนที่มีข้อเสนอแนะ หรือข้อคิดเห็นที่ดี เกี่ยวกับการปฏิรูประบบข้าราชการ การปฏิรูปประเทศ การป้องกันแก้ไขการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดในประเทศ สามารถส่งเรื่องมายังศูนย์ คสช. รับเรื่องร้องทุกข์ 1111 ได้ทุกช่องทางเช่นกัน และขอให้มั่นใจว่า ทุกเรื่องที่ส่งเข้ามาไม่ว่าจะผ่านช่องทางใด ทาง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. จะรับรู้รับทราบทุกเรื่อง โดยศูนย์ฯ จะสรุปเรื่องให้หัวหน้าคสช. ทราบทุกวัน.

คสช.เปิดศูนย์ 1111 รับเรื่องร้องทุกข์-ข้อเสนอปฏิรูปประเทศ ยันทุกเรื่องถึงหู "ประยุทธ์" แน่ 26 มิ.ย. 2557 18:17 26 มิ.ย. 2557 19:39 ไทยรัฐ