วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กบข.ยันฐานะปึ้ก พอจ่ายสมาชิกกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญ

"กบข." ยันฐานะปึ้ก พร้อมจ่ายเงินสมาชิก 6 แสนราย จะกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญ เพราะพอร์ตลงทุนส่วนใหญ่ 66% อยู่ในพันธบัตรสภาพคล่องสูง ที่เหลือลงทุนในเงินฝาก และตลาดหุ้นไทย-เทศ ยันไม่กระทบตลาดหุ้นแน่ อีกทั้งมีเวลาเตรียมตัวอีกปีกว่า... 

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. นายสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กล่าวถึง กรณีกรมบัญชีกลาง เตรียมเสนอร่างกฎหมายต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. ก่อนเดือน มี.ค.2540 สามารถเลือกกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 2494 ว่า สมาชิกจะต้องพิจารณาถึงผลประโยชน์ที่ได้รับอย่างถี่ถ้วน หากสมาชิกเลือกกลับไปรับบำเหน็จบำนาญ แม้จะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่า แต่สมาชิก กบข. จะต้องคืนเงินสมทบที่รัฐบาลสะสมให้ 5%
       
สำหรับข้าราชการที่มีสิทธิเลือกกลับไปใช้ระบบบำเหน็จบำนาญมีอยู่ประมาณ 6 แสนคน จากจำนวนสมาชิกทั้งหมด 1.2 ล้านคน ซึ่ง กบข. มั่นใจว่ามีสภาพคล่องเพียงพอรองรับการจ่ายเงิน หากข้าราชการกลุ่มดังกล่าวจะลาออกจากสมาชิก กบข. เนื่องจากพอร์ตการลงทุนส่วนใหญ่อยู่ประมาณ 66% อยู่ในพันธบัตรที่มีสภาพคล่องสูง ส่วนที่เหลือเป็นการลงทุนในเงินฝาก และการลงทุนในตลาดหุ้นไทย และต่างประเทศ ซึ่งมั่นใจว่าจะไม่มีผลกระทบต่อตลาดหุ้น เพราะปัจจุบันการลงทุนในตลาดหุ้นมีอยู่เพียง 10.5 % เท่านั้น อีกทั้ง กบข. ยังมีเวลาเตรียมตัวอีกปีกว่า
      
ทั้งนี้ ตามแนวทางร่าง พ.ร.บ. การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ได้กำหนดระยะเวลาการแสดงความประสงค์จะใช้สิทธิ Undo ใหม่ ดังนี้ สำหรับผู้รับบำนาญ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2558 และหากต้องคืนเงินส่วนต่างให้ชำระคืนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2558 ส่วนข้าราชการผู้มีสิทธิแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2558 โดยสมาชิกภาพ กบข. จะสิ้นสุดในวันที่ 1 ต.ค. 2558 และจะได้รับเฉพาะเงินสะสม และผลประโยชน์ตอบแทนจากเงินสะสมจาก กบข. เท่านั้น ไม่รวมถึงเงินสมทบจากภาครัฐ.

"กบข." ยันฐานะปึ้ก พร้อมจ่ายเงินสมาชิก 6 แสนราย จะกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญ เพราะพอร์ตลงทุนส่วนใหญ่ 66% อยู่ในพันธบัตรสภาพคล่องสูง ที่เหลือลงทุนในเงินฝาก และตลาดหุ้นไทย-เทศ ยันไม่กระทบตลาดหุ้นแน่ อีกทั้งมีเวลาเตรียมตัวอีกปีกว่า... 26 มิ.ย. 2557 18:09 ไทยรัฐ