วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มุกดาหาร เผากัญชา เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้นานาอารยประเทศทั่วโลกมีเจตนารมณ์ร่วมกัน ที่จะขจัดยาเสพติดให้หมดสิ้นไป

ช่วงสายวันนี้ (26 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2557 “สังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน ร่วมปกป้องลูกหลานให้ห่างไกลยาเสพติด” พร้อมรอง ผวจ.หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมกันนำกลุ่มพลังมวลชน นักเรียน นักศึกษา ปฏิญาณตนต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อร่วมเป็นพลังแผ่นดินต่อต้านยาเสพติด ไม่เสพ ไม่ค้า ไม่ผลิต และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา โดยในงานได้เปิดเวทีให้เด็กและเยาวชนได้ทำกิจกรรมร่วมกันเชิงสร้างสรรค์ การแสดงของสมาชิก TO BE NUMBER ONE 

จากนั้น ผวจ.มุกดาหาร พร้อมส่วนราชการ ได้ร่วมในพิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลาง ที่วัดอรุณรังสี อ.เมืองมุกดาหาร โดย นายสกลสฤษฏ์ ผวจ.มุกดาหาร กล่าวขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือรวมพลังกันช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ให้หมดไป เพื่อความผาสุกของสังคมต่อไป

องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้นานาอารยประเทศทั่วโลกมีเจตนารมณ์ร่วมกัน ที่จะขจัดยาเสพติดให้หมดสิ้นไป 26 มิ.ย. 2557 18:08 26 มิ.ย. 2557 20:45 ไทยรัฐ