วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
อึ้ง!คนไทยซื้อลอตเตอรี่ 2 หมื่นต่อเดือน! แนะกองสลากฯหนุนอุ้มการศึกษา

อึ้ง!คนไทยซื้อลอตเตอรี่ 2 หมื่นต่อเดือน! แนะกองสลากฯหนุนอุ้มการศึกษา

  • Share:

ตะลึงยอดเงินซื้อลอตเตอรี่ต่องวดสูงกว่า 17 ล้านบาท มข.ระดมสมองนักวิชาการชั้นนำระดับประเทศ วอนกองสลากจัดสรรเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษาไทย...

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.2557 ที่ห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานเสวนาในหัวข้อ ลอตเตอรี่ไทยกับการสร้างโอกาสทางการศึกษา ซึ่งวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้น โดยได้รับความสนใจจากนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศ รวมไปถึงผู้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคอีสาน เข้าร่วมรับฟังกว่า 300 คน

รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. กล่าวว่า จากผลการสำรวจของคณะทำงาน ประจำวิทยาลัยฯ ที่ได้ทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเฉพาะทางว่าด้วยสลากกินแบ่งรัฐบาล ภายใต้การกำกับและการควบคุมของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือที่คนไทยจะเรียกกันว่าลอตเตอรี่ จากข้อมูลรายรับที่กองสลากฯ ได้รับจากการซื้อลอตเตอรี่ของคนไทยต่องวดจะอยู่ที่ประมาณ 17 ล้านบาท เฉลี่ยคนเสี่ยงโชคด้วยลอตเตอรี่จะอยู่ที่ 9,711 บาท ต่อคนต่องวด หรือเดือนละกว่า 20,000 บาท และเมื่อนำมาวิเคราะห์จากจำนวนเงินที่ประชาชนจะต้องจ่ายไปเพื่อซื้อลอตเตอรี่ พบว่าส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ที่ต้องจ่ายเงินให้แก่ส่วนเกินจากราคาสลากที่จะต้องจำหน่ายใบละ 80 บาท เพราะราคาขายจริงในปัจจุบันอยู่ที่ระหว่าง 110-120 บาท ซึ่งหากรวมกันเป็นจำนวนเงินที่สูงถึง 25,920 ล้านบาทต่อปี แต่ถ้าหากมีการจำหน่ายใบละ 80 บาท ก็ยังคงจะมีกำไรถึงปีละ 6,048 ล้านบาทต่อปี ซึ่งถือเป็นรายได้ที่สูงมากทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ จึงเป็นเรื่องที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารประเทศในขณะนี้ ได้มาแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้อย่างจริงจังและจริงใจ

จากข้อมูลที่สำรวจ ยังคงพบว่ากำไรของการจำหน่ายลอตเตอรี่ในไทยนั้น สร้างมูลค่า GDP ให้กับประเทศมากถึง ร้อยละ 13 ซึ่งถือเป็นรายได้ที่มากเมื่อเทียบกับหน่วยงานต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย ทั้งภาครัฐ, รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่การนำเงินที่ได้มาจากการเสี่ยงโชคของคนไทย ที่ต่างยังคงต้องการซื้อลอตเตอรี่ ที่ถือเป็นการเสี่ยงโชคและที่พึงทางใจของคนไทยมาอย่างยาวนานนั้น ได้ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และสามารถที่จะพัฒนาประเทศในภาพรวม ทั้งนี้ จากผลการสำรวจและทำการศึกษารวมไปถึงความต้องการในการต้องการเงินที่มาของรายได้บางส่วนมาใช้ในการพัฒนาแวดวงการศึกษาไทย ที่ยังคงต้องได้รับการพัฒนาอยู่อย่างมากในขณะนี้”

รศ.ดร.ศุภวัฒนากร กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการจัดอันดับโดย World Competitiveness Yearbook 2011 พบว่า คุณภาพของการศึกษาไทยอยู่ในลำดับที่ 51 จาก 59 ประเทศที่ทำการศึกษาและเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน คุณภาพการศึกษาของไทยอยู่ในอันดับที่ 8 จาก 10 ประเทศ และยังคงมีอัตราการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาไม่สูงนัก คือ ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของผู้ที่จบชั้นมัธยมศึกษา ประเทศไทยใช้งบปีละ 521,133 ล้านบาท เพื่อการศึกษาหรือมากถึงร้อยละ 30 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีของรัฐ ซึ่งมากที่สุดของโลกในการนำมาใช้เฉพาะการพัฒนาวงการศึกษา อย่างไรก็ตาม รัฐบาลและกองสลากฯ ควรจะจัดสรรรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 จัดสรรเข้าสู่กองทุนพัฒนา และยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ อย่างเช่นหลายประเทศที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ เพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานทางการศึกษาของไทยให้กระเตื้องเพิ่มมากยิ่งขึ้น.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้