วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ทูตเกาหลีใต้' พบ 'รองหัวหน้า คสช.' หารือความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ

"ทูตเกาหลีใต้" พบ "รองหัวหน้า คสช.และ ผบ.ทอ." หารือความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ พร้อมดึงนักธุรกิจเกาหลีใต้ ลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น และยืนยันจะเป็นมิตรกับไทยตลอดไป

วันที่ 26 มิ.ย. พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ นายจอน แจ-มัน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าพบหารือเกี่ยวกับแนวทางการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ในฐานะที่ผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีใต้ กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและเกาหลีใต้ โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ ที่ประเทศไทยเป็นคู่ค้าอันดับ 10 ของเกาหลีใต้ ว่า ถือว่าอยู่ในอันดับที่มีความสำคัญมาก แต่จากสถานการณ์ทางการเมือง ในห้วงเวลาที่ผ่านมา ทำให้เกิดผลกระทบกับการติดต่อทางด้านเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ ทั้งในด้านการลงทุนและการท่องเที่ยว แต่ภายหลังจากที่ คสช. เข้ามาบริหารจัดการ โดยใช้นโยบายคืนความสุขให้กับประชาชน จึงทำให้บรรยากาศทางการเมืองสามารถคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ได้รายงานให้รัฐบาลเกาหลีใต้รับทราบโดยตลอด และก็เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยทั้งก่อนและหลังการเข้ามาของ คสช.

อย่างไรก็ตาม การหารือครั้งนี้ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีใต้ได้นำข้อเสนอในการที่จะส่งเสริมให้นักลงทุนชาวเกาหลีเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น รวมทั้งการชักชวนให้นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ กลับมาท่องเที่ยวในประเทศไทยให้มากเหมือนเดิม หลังจากที่จำนวนนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ ลดลงไปเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากความไม่มั่นใจในสถานการณ์ทางการเมือง และได้ยืนยันว่า เกาหลีใต้จะเป็นมิตรที่ดีกับประเทศไทยตลอดไป

ทางด้าน พล.อ.อ.ประจิน ได้กล่าวขอบคุณในความเข้าใจต่อสถานการณ์ของประเทศไทย และการเข้ามาของ คสช. ของรัฐบาลเกาหลีใต้ และจะนำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่างๆ ไปประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศ ทั้งในเรื่องของการลงทุน การท่องเที่ยว และการประกอบธุรกิจทั่วไป ถึงแม้ในช่วงเวลาปัจจุบันประเทศไทยจะอยู่ในช่วงเวลาพิเศษทางการบริหาร แต่การใช้ชีวิตประจำวันทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศ ยังคงดำเนินไปได้อย่างปกติ มีความปลอดภัย และมีความสะดวกสบายตามที่ควรจะเป็นจึงขอให้มั่นใจในประเทศไทย และเชื่อใจใน คสช.ที่จะทำให้ประเทศไทยเดินหน้าไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ในเวลาไม่นานนี้.

"ทูตเกาหลีใต้" พบ "รองหัวหน้า คสช.และ ผบ.ทอ." หารือความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ พร้อมดึงนักธุรกิจเกาหลีใต้ ลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น และยืนยันจะเป็นมิตรกับไทยตลอดไป 26 มิ.ย. 2557 16:59 26 มิ.ย. 2557 17:43 ไทยรัฐ