วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ร.ร.จิตรลดา' นำระบบการศึกษาทวิภาคี พัฒนาศักยภาพอาชีวศึกษาไทย

โรงเรียนจิตรลดา ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือในโครงการพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์ เพื่อนำระบบการศึกษาทวิภาคีเยอรมัน-ไทย มาพัฒนาศักยภาพอาชีวศึกษาไทย ควบคู่ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ...

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 57 ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับ มร.แมทธิอัส พฟาลซ์ ประธาน บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์ (BMW Service Apprentice Program) เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพอาชีวศึกษาไทยและทักษะ และความสามารถของบุคลากรด้านยานยนต์ให้เทียบเท่าระดับสากล พร้อมรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558

โดย มร.แมทธิอัส กล่าวว่า บริษัทมีความยินดีที่ได้ร่วมกับโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ในการพัฒนาการศึกษาด้านยานยนต์ ในระบบทวิภาคี ด้วยเจตนารมณ์ร่วมกันส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนให้มีความรู้และทักษะด้านวิชาชีพที่จำเป็นในสาขาอุตสาหกรรมยานยนต์และเทคโนโลยี โครงการดังกล่าวไม่เพียงแต่มอบทักษะความรู้และโอกาสเติบโตในสายงานช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญให้กับนักเรียนเท่านั้น แต่ยังเป็นการเสริมความแข็งแกร่งในการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศถึงระดับสูงสุด และเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยในการก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ของกลุ่มประเทศอาเซียนอีกด้วย

ด้าน ท่านผู้หญิงอังกาบ กล่าวว่า โรงเรียนจิตรลดา (สายอาชีพ) มุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพออกสู่สังคม และเล็งเห็นว่า การให้การอบรมแก่นักศึกษาผ่านศูนย์ฝึกอบรม และโอกาสร่วมปฏิบัติงานจริงกับช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทยนตรกรรมชั้นนำระดับโลก นอกจากการเรียนรู้เชิงทฤษฎี ที่เป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาที่จบหลักสูตรด้านยานยนต์ สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติได้.

โรงเรียนจิตรลดา ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือในโครงการพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์ เพื่อนำระบบการศึกษาทวิภาคีเยอรมัน-ไทย มาพัฒนาศักยภาพอาชีวศึกษาไทย ควบคู่ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ... 26 มิ.ย. 2557 16:53 27 มิ.ย. 2557 09:27 ไทยรัฐ