วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หอการค้าไทย เผยดัชนีคอร์รัปชันไทย ปรับตัวดีสุดในรอบ 5 ปี

ม.หอการค้าไทย เผยดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทย เดือน มิ.ย.57 ปรับตัวสูงสุดในรอบ 5 ปี หลัง คสช.บริหารประเทศ แก้ปัญหาคอร์รัปชันจริงจัง ทำคนไม่กล้าจ่ายเงินใต้โต๊ะ ฉุดเงินที่ต้องจ่ายลดลงเหลือ 15-25% เงินคอร์รัปชันลดฮวบ 1 แสนล้าน...

นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงผลการสำรวจดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทย ที่สำรวจจากกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม คือ ผู้ประกอบการ/ภาคเอกชน, ข้าราชการ/ภาครัฐ และประชาชน รวม 2,400 ตัวอย่าง ในเดือน มิ.ย.57 ว่า ดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทยโดยรวมอยู่ที่ 46 เพิ่มขึ้นจาก 39 คะแนน ในการสำรวจครั้งก่อนเมื่อเดือน ธ.ค.56 ถือเป็นค่าดัชนีสูงสุดในรอบ 5 ปี หรือตั้งแต่ปี 53 ที่มีการสำรวจดัชนีนี้ ส่วนดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทยในปัจจุบันอยู่ที่ 45 คะแนน เท่ากับการสำรวจครั้งก่อน และดัชนีแนวโน้มสถานการณ์คอร์รัปชันไทยอยู่ที่ 47 คะแนน เพิ่มขึ้นจาก 40 คะแนน

สำหรับความเสียหายของการทุจริตคอร์รัปชัน ที่ประเมินจากงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยราชการนั้น พบว่า ผู้ตอบส่วนใหญ่ 48.4% ระบุว่า ต้องจ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้แก่ข้าราชการ/นักการเมือง ที่ทุจริตเพื่อให้ได้สัญญาระหว่าง 15-25% ของเงินงบประมาณรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ, ผู้ตอบอีก 25.9% ระบุจ่ายมากกว่า 25%, 7.4% ระบุจ่ายที่ 11-15%, 3.7% ระบุจ่ายที่ 6-10% และอีก 0.1% ระบุจ่ายเพียง 1-5% ซึ่งต่างจากการสำรวจในปี 53-56 ที่ผู้ตอบส่วนใหญ่ระบุว่า ต้องจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสูงถึง 25-35% ของงบประมาณฯ

ทั้งนี้ ประเมินว่า วงเงินงบประมาณรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงงบลงทุนรัฐวิสาหกิจปี 57 อยู่ที่ 1.005 ล้านล้านบาท หากมีการจ่ายเงินพิเศษ 15-25% จะคิดเป็นเงินเม็ดเงินที่ต้องจ่ายอยู่ที่ 150,763.4-251,272.3 ล้านบาท คิดเป็น 5.97-9.95% ของงบประมาณรายจ่ายภาครัฐทั้งหมด 2.525 ล้านล้านบาท และคิดเป็น 1.18-1.97% ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) อย่างไรก็ตาม ทุกๆ 1 เปอร์เซ็นต์ของการจ่ายเงินใต้โต๊ะที่ลดลงนั้น จะทำให้การคอร์รัปชันของไทยลดลง 10,000 ล้านบาท ซึ่งการที่ผู้ประกอบการจ่ายเงินใต้โต๊ะที่ 15-25% จากเดิมที่ต้องจ่าย 25-35% เท่ากับเงินจากการคอร์รัปชันลดลง 100,000 ล้านบาท ช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ 0.5-0.7%

ด้าน นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า การสำรวจครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเหตุการณ์ในประเทศไม่ปกติ เป็นสถานการณ์ที่โครงการลงทุนใหญ่ๆ ของภาครัฐยังไม่เกิด ยังไม่มีการใช้งบประมาณ ประกอบการที่ คสช.เอาจริงแก้ปัญหาคอร์รัปชัน ทำให้การคอร์รัปชันลดลง และเรียกเก็บเงินใต้โต๊ะลดลง แต่ในอนาคต ไม่แน่ว่าสถานการณ์คอร์รัปชันในไทยจะยังดีต่อเนื่องเช่นนี้หรือไม่ แต่ต้องการให้ คสช. ถือโอกาสนี้แก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจทำให้อันดับการคอร์รัปชันของไทยดีขึ้น จากปี 56 ไทยอยู่ที่ 102 ของโลก จาก 177 ประเทศ และอันดับที่ 16 ของอาเซียน จาก 28 ประเทศ

ส่วนนายวิชัย อัศรัสกร รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า หากจะให้ปัญหานี้หมดไป จะต้องมีผู้นำประเทศที่มีความมุ่งมั่นในการปราบปรามคอร์รัปชัน เช่นเดียวกับฮ่องกง สิงคโปร์ หรือเกาหลีใต้ แต่ประเทศไทยไม่เคยมีผู้นำเช่นนั้นเลยจนกระทั่งถึงวันที่ 22 พ.ค.57 หาก คสช.ยังมุ่งมั่นที่จะปราบปรามปัญหานี้ต่อไป แม้ทำให้คอร์รัปชันในประเทศลดลงได้ 50% ก็ถือว่าสำเร็จแล้ว.

ม.หอการค้าไทย เผยดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทย เดือน มิ.ย.57 ปรับตัวสูงสุดในรอบ 5 ปี หลัง คสช.บริหารประเทศ แก้ปัญหาคอร์รัปชันจริงจัง ทำคนไม่กล้าจ่ายเงินใต้โต๊ะ ฉุดเงินที่ต้องจ่ายลดลงเหลือ 15-25% เงินคอร์รัปชันลดฮวบ 1 แสนล้าน... 26 มิ.ย. 2557 16:21 26 มิ.ย. 2557 16:35 ไทยรัฐ