วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นักวิชาการแนะ 'ปฏิรูปพลังงาน' หวังลดราคาน้ำมัน-ไฟฟ้า

นักวิชาการแนะ แนวทาง "ปฏิรูปพลังงาน" หวังราคาน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ไฟฟ้า มีต้นทุนต่ำลง ชี้ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ และลดภาระให้ผู้บริโภค...

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ร่วมกับคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงานเสวนาทางวิชาการปฏิรูปพลังงานไทย ปฏิรูปอะไร? ปฏิรูปเพื่อใคร? โดยภายในงานได้มีนักวิชาการร่วมฟังเสวนาจำนวนมาก ศ.ดร.ณัฎฐพงศ์ ทองภักดี จากคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ กล่าวว่า เรื่องการ "ปฏิรูป" มีการพูดกันอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้ในฐานะสถาบันการศึกษา จึงเล็งเห็นความสำคัญ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปพลังงาน

ด้าน ศ.ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ จากคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ กล่าวว่า ทิศทางในการปฏิรูปพลังงานไทยต้องมีเป้าหมายชัดเจน จึงจะสามารถกำหนดยุทธศาสตร์และมาตรการที่จะนำไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ พลังงานหลักที่ใช้ในประเทศไทยในปัจจุบัน คือ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ไฟฟ้า และในอนาคตอันใกล้อาจมีพลังงานหมุนเวียน เป้าหมายในการปฏิรูปพลังงาน ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม คือการทำให้ต้นทุนในการจัดหาพลังงานต่ำที่สุด ถ้ายอมรับได้แบบนี้ ก็ไม่เกิดการแสวงหากำไรเกินควร เมื่อมีการจัดหาพลังงานต้นน้ำได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำแล้ว ต้นทุนการผลิตสินค้าปลายน้ำ ก็จะมีต้นทุนการผลิตต่ำลง ซึ่งตรงนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศได้ด้วย

ศ.ดร.ธีระพงษ์ กล่าวถึงการปฏิรูปพลังงานน้ำมัน ว่า การปฏิรูปพลังงานน้ำมันมีประเด็นสำคัญหลายมิติ แต่ที่สำคัญมากที่สุดอย่างหนึ่ง คือ กองทุนน้ำมัน หลายความเห็นมองว่า ควรจะมีการยกเลิกกองทุนน้ำมันหรือไม่ ปัจจุบันกองทุนดังกล่าว ได้ถูกใช้เพื่อการอุดหนุนราคาน้ำมันบางประเภท ซึ่งภาระการอุดหนุน กลับตกที่ผู้ใช้น้ำมันด้วยกัน ทั้งน้ำมันเบนซินและอี 85 โดยการใช้กองทุนในลักษณะนี้ ทำให้มีการบิดเบือนราคาน้ำมัน การใช้น้ำมันทั้ง 2 ประเภท จึงไม่ได้เป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริง

"เดิมวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนนี้ เมื่อปี 2516 เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาน้ำมัน ไม่ใช่การบิดเบือนราคาน้ำมันให้แตกต่างไปจากต้นทุนที่แท้จริง แต่เป็นการทำให้ราคาน้ำมันที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง มีการแกว่งตัวเล็กน้อย และเป้าหมายสำคัญในการรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมัน คือ การรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมัน จะต้องไม่ทำให้กองทุนน้ำมันติดลบ เพราะจะเป็นภาระต่อสังคม นอกจากเรื่องกองทุนแล้ว ราคาที่โรงกลั่น ค่าการตลาด และภาษีต่างๆ ก็สำคัญเช่นกัน โดยเฉพาะเรื่องของภาษี ที่ต้องทบทวนเพื่อให้ความชัดเจนในหลักการในการเก็บภาษี อัตราภาษีในปัจจุบันมีความแตกต่างกันมาก" ศ.ดร.ธีระพงษ์ กล่าว

ส่วน รศ.ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล คณะสถิติประยุกต์ กล่าวถึงการปฏิรูปพลังงานก๊าซธรรมชาติ ว่า นโยบายราคาแอลพีจีและเอ็นจีวี จะต้องสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง แต่ต้นทุนที่แท้จริงของก๊าซธรรมชาติคืออะไร และเป็นต้นทุนที่ต่ำที่สุดหรือยัง องค์ประกอบสำคัญที่ต้องพิจารณาทบทวน คือค่าผ่านท่อส่งก๊าซ ที่มีผลกระทบต่อต้นทุนก๊าซธรรมชาติ

สำหรับแนวทางในการปฏิรูปพลังงานไฟฟ้า มีการแสดงความเห็นว่า ควรจะมีการพิจารณาบทบาทการมีส่วนร่วมของเอกชนในการผลิตไฟฟ้า ระบบการซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง กฟผ. กฟน. กฟภ.และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน และการเก็บเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน ทั้งนี้ การจัดตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ก็เป็นอีกเรื่องที่ควรมีการพิจารณาทบทวน ซึ่งปัจจุบันมีเงินสะสมอยู่ในกองทุนประมาณ 2 พันล้านบาท และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งเป็นการสร้างภาระต่อผู้ใช้ไฟฟ้า จึงน่าที่จะมีการทบทวนความชัดเจนของประโยชน์ในการเก็บเงินเข้ากองทุนดังกล่าว.

นักวิชาการแนะ แนวทาง "ปฏิรูปพลังงาน" หวังราคาน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ไฟฟ้า มีต้นทุนต่ำลง ชี้ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ และลดภาระให้ผู้บริโภค... 26 มิ.ย. 2557 15:35 26 มิ.ย. 2557 16:11 ไทยรัฐ