วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พณ. สั่งทูตเร่งแจงลูกค้า ยันยุโรปไม่แบนสินค้าประมงไทย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เผยสั่งทูตพาณิชย์แจงคืบหน้าแก้ปัญหาแรงงานไทยให้ผู้นำเข้ามะกัน-ยุโรปเข้าใจ ทำการค้ากับไทยต่อไป ปัดยุโรป ยังไม่แบนสินค้าประมงไทย เพียงแค่ชะลอการซื้อจากผู้ส่งออกบางราย...

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงผลกระทบจากการที่สหรัฐฯ ได้จัดให้ไทยอยู่ในระดับ 3 (Tier 3) ในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี 57 และสื่อของสหภาพยุโรป (อียู) ได้กล่าวหาไทยเรื่องแรงงานว่า กรมฯ ได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ทั้งในสหรัฐฯ และยุโรป ชี้แจงลูกค้าและผู้นำเข้ารายสำคัญถึงแนวทางการทำงาน และแก้ไขปัญหาของไทยในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจว่าหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชนมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาแรงงาน

“กรมฯ ได้ส่งข้อมูลความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาเรื่องแรงงานไปให้ทูตพาณิชย์เป็นระยะๆ แล้วให้ทูตพาณิชย์ไปชี้แจงทำความเข้าใจผู้นำเข้า เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง และยังคงทำการค้ากับไทยต่อไป” นางนันทวัลย์ กล่าว

ส่วนในระยะยาว กรมฯ ได้หารือร่วมกับภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานมาก ทั้งประมง สิ่งทอ น้ำตาล ซึ่งจะต้องมีการปรับกระบวนการผลิต การจัดหาวัตถุดิบ ที่จะต้องสามารถชี้แจงได้ โดยต้องมีระบบตรวจสอบย้อนกลับที่ชัดเจน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

นางนันทวัลย์ กล่าวว่า กรณีที่มีบางประเทศในยุโรปและสหรัฐฯ ออกข่าวว่าจะไม่นำเข้าสินค้าประมงจากไทยนั้น เป็นเพียงแค่บางบริษัท ไม่ใช่ทุกบริษัท และไม่ได้ยกเลิกนำเข้าทันที ผู้นำเข้าบางรายขอชะลอการนำเข้าในช่วงนี้ จนกว่าผู้ส่งออกไทยจะชี้แจงและยืนยันให้ลูกค้าเข้าใจได้ว่า ในห่วงโซ่การผลิตไม่มีการใช้แรงงานบังคับ แรงงานผิดกฎหมาย หรือเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ซึ่งเท่าที่ทราบบริษัท ซีพีเอฟ ได้ชี้แจงและทำความเข้าใจกับผู้ซื้อในยุโรปแล้ว ขณะเดียวกัน ยังมีอีกหลายบริษัทที่ยังคงยืนยันทำการค้ากับไทย เช่น สมาคมผู้นำเข้าอาหารทะเลรายใหญ่ของสหรัฐฯ (NFI) เป็นต้น

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เผยสั่งทูตพาณิชย์แจงคืบหน้าแก้ปัญหาแรงงานไทยให้ผู้นำเข้ามะกัน-ยุโรปเข้าใจ ทำการค้ากับไทยต่อไป ปัดยุโรป ยังไม่แบนสินค้าประมงไทย เพียงแค่ชะลอการซื้อจากผู้ส่งออกบางราย... 26 มิ.ย. 2557 15:29 26 มิ.ย. 2557 15:54 ไทยรัฐ