วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ป.ป.ช. จ่อเปิดกรุ! ทรัพย์สินรัฐบาล 'ยิ่งลักษณ์' พรุ่งนี้

ป.ป.ช.เผย บัญชีทรัพย์สิน "ยิ่งลักษณ์-สุรพงษ์-ประชา-ปลอดประสพ-กิตติรัตน์-สันติ-อนุดิษฐ์-เฉลิม-ศิริวัฒน์-ยุทธศักดิ์" หลังพ้นตำแหน่ง ขณะเปิดบัญชีทรัพย์สิน อดีต ส.ว.รวม 145 ราย  

วันที่ 26 มิ.ย. ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยว่า สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนดให้มีการเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน พร้อมเอกสารประกอบของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ในรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2557 จำนวน 10 ราย 13 ตำแหน่ง และสมาชิกวุฒิสภา กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2557 จำนวน 75 ราย และกรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2557 จำนวน 70 ราย ให้สาธารณชนทราบ ที่ห้องแสดงบัญชีฯ สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. – 11 ก.ค. 2557

นายสรรเสริญ กล่าวว่า สำหรับรายชื่ออดีตรัฐมนตรี จำนวน 10 ราย ที่พ้นตำแหน่งไปเมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2557 ได้แก่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรีและ รมว.การต่างประเทศ พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รมว.แรงงาน นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รมช.กลาโหม

นายสรรเสริญ กล่าวว่า ส่วนกรณีสมาชิกวุฒิสภาที่เข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2557 จำนวน 75 ราย อาทิ คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา อดีต ส.ว.กทม. นายพีระศักดิ์ พอจิต อดีต ส.ว.อุตรดิตถ์ และอดีตว่าที่รองประธานวุฒิสภา นายตรี ด่านไพบูลย์ อดีต ส.ว.ลำพูน นายจองชัย เที่ยงธรรม อดีต ส.ว.สุพรรณบุรี

นอกจากนี้ ยังมีกรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2557 จำนวน 70 ราย อาทิ นายนิคม ไวยรัชพานิช อดีตประธานวุฒิสภา นายดิเรก ถึงฝั่ง อดีต ส.ว.นนทบุรี นายสิงห์ชัย ทุ่งทอง อดีต ส.ว.อุทัยธานี.

ป.ป.ช.เผย บัญชีทรัพย์สิน "ยิ่งลักษณ์-สุรพงษ์-ประชา-ปลอดประสพ-กิตติรัตน์-สันติ-อนุดิษฐ์-เฉลิม-ศิริวัฒน์-ยุทธศักดิ์" หลังพ้นตำแหน่ง ขณะเปิดบัญชีทรัพย์สิน อดีต ส.ว.รวม 145 ราย 26 มิ.ย. 2557 15:22 26 มิ.ย. 2557 16:27 ไทยรัฐ