วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
วช.ประกาศรางวัลนักประดิษฐ์ชนะเลิศประจำปี 2557

วช.ประกาศรางวัลนักประดิษฐ์ชนะเลิศประจำปี 2557

  • Share:

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติประกาศผลรางวัลนักประดิษฐ์ชนะเลิศประจำปี 2557 โดยแยกเป็นประเภทต่างๆ จากผลงานส่งประกวดทั้งหมด 500 ผลงาน...

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. มีรายงานว่า ที่อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดงานวันนักประดิษฐ์ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 23-26 มิ.ย. 2557 ซึ่งภายในงานได้เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในระดับมัธยม วิทยาลัย และนักวิจัยจากทั่วเมืองไทย ส่งผลงานประดิษฐ์เข้ามาร่วมงาน เพื่อเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางและเป็นเวทีที่จะเปิดโอกาสให้สามารถนำผลงานไปต่อยอด เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ใช้ในสังคมไทยได้ต่อไปนั้น

ล่าสุด ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า การจัดงานวันนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2557 เป็นการสนับสนุนให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ได้แสดงความสามารถด้านการประดิษฐ์คิดค้น เกิดการสร้างสรรค์ พัฒนาต่อยอดผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่มีคุณภาพ นำไปสู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการประดิษฐ์คิดค้นของประเทศ ซึ่งในครั้งนี้ มีการนำผลงานเข้ามาร่วมจำนวน 500 ผลงาน ซึ่งล่าสุดคณะกรรมการได้คัดสรรผลงานที่โดดเด่นๆ ดังนี้

ผลงานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลที่ 1 ได้แก่ เรื่องเครื่องผลิตน้ำตาลอ้อยระบบปิด จากโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย ผลงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่เรื่อง เครื่องพ่นควันสมุนไพรไล่ยุง จากโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ จ.อุดรธานี ผลงานชนะเลิศระดับอาชีวศึกษา ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร (ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา อ้อย ปาล์มน้ำมัน) รางวัลที่ 1 ได้แก่ รถพ่นปุ๋ยสวนยางพารา จากวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพลังงานทางเลือก ได้แก่ ชุดซ่อมเกลียวก๊อกน้ำประปา จากวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ไม่มีผู้ชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาภัยพิบัติ และฟื้นฟู ได้แก่ ผลงานเรื่อง ป้อมยามนิรภัย จากวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  

สำหรับประเภทสิ่งประดิษฐ์ทางด้านการแพทย์สำหรับผู้ทุพพลภาพ และด้อยโอกาส ได้แก่ ผลงานเรื่อง เก้าอี้ไม้เท้าผู้ป่วยปรับนั่งได้ จากวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จ.อุบลราชธานี ส่วนผลงานชนะเลิศระดับอุดมศึกษา ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร รางวัลที่ 1 ได้แก่ เรื่องคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดน้ำมันรำข้าวสังข์หยด และทานาคา เพื่อพัฒนานาโนอิมัลชันโลชั่นบำรุงผิว จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพลังงานทางเลือก รางวัลที่ 1 ได้แก่ เรื่องกังหันลมผลิตไฟฟ้าแบบใบพัดสวนทาง จากมหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร ประเภทสิ่งประดิษฐ์ทางด้านการแพทย์สำหรับผู้ทุพพลภาพ และด้อยโอกาส ได้แก่ ผลงานเรื่อง อุปกรณ์สารพัดประโยชน์เพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้พิการ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้