วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ชาวไทย ร่วมใจจัดงาน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

ชาวไทย ร่วมใจจัดงาน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

  • Share:

หลายจังหวัดในประเทศไทยร่วมใจจัดกิจกรรมเนื่องใน "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" มีทั้งเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข ดื่มน้ำสาบาน ตั้งสัตย์ปฏิญาณตนไม่ข้องเกี่ยวยาเสพติด 

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.2557 ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มติการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด ในปีนี้หลายจังหวัดของประเทศไทยร่วมใจกันจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกด้วย

โดย จ.นครสวรรค์ - เมื่อเวลา 09.00 น. ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์หลังเก่า นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยส่วนราชการในจังหวัดนครสวรรค์ต่างเข้าร่วมกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด กันอย่างพร้อมเพรียง ร่วมกันเดินรณรงค์รอบตลาดปากน้ำโพ โดยมีนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันต่างๆ ในตัวเมืองนครสวรรค์ พร้อมด้วย ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ร่วมถือป้ายแสดงให้เห็นถึงภัยร้ายของยาเสพติด และโทษทางกฎหมาย มีการปล่อยขบวนจักยานรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด จากหน้ามูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ ปั่นรอบตลาดปากน้ำโพ ก่อนจะมารวมกันที่สนามหน้าศาลากลางหลังเก่า เพื่อร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด พร้อมจัดให้มีการมอบโล่เกียรติคุณ ก่อนที่ทุกภาคส่วนจะร่วมกันถวายสัตย์ปฏิญาณลดละเลิกยาเสพติดหรืออบายมุข และร่วมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันของคนในชาติ

สำหรับรายงานผลการปฏิบัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ตำรวจภูธรนครสวรรค์รายงานผลการจับกุมคดียาเสพติดในเดือนที่ผ่านมา จับได้ 374 ราย ของกลาง ยาบ้า 3,879 เม็ด ไอซ์ 20.615 กรัม กัญชาแห้ง 48.06 กรัม กัญชาสด 113 ต้น 7 กิโลกรัม 36.5 กรัม สารระเหย 1 กระป๋อง ขยายผลจับกุมจากการประชุม 9 ราย เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 4 ราย เรือนจำกลางนครสวรรค์ รายงานผู้ต้องขังคดียาเสพติดเข้าใหม่ 182 คน เพิ่มขึ้น 23.8% จู่โจมตรวจค้น 11 ครั้ง ไม่พบสิ่งของต้องห้าม ด้านเด็กและเยาวชนคดียาเสพติดในสถานพินิจฯ เข้าใหม่ 33 ราย ส่วนใหญ่อาชีพรับจ้าง อายุ 15-18 ปี มีนักเรียนนักศึกษา 1 ราย และมีเยาวชนหญิงถูกจับกุมเพิ่มมากขึ้นบางรายโดนจับ เพราะไปซื้อให้ผู้ปกครองเสพ มีการสั่งทางโทรศัพท์ ส่งทางไปรษณีย์ รถตู้ มาจาก กรุงเทพฯ เป็นยาอีและไอซ์ บางรายไม่ได้เสพประจำแต่สั่งมาเพื่อฉลองวันเกิด และพบยาอีชนิดใหม่ที่ไม่เคยพบในจังหวัดนครสวรรค์มาก่อน ขณะนี้รอผลการตรวจจาก ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อีกด้วย

ขณะที่ จ.นครปฐม จัดดื่มน้ำสาบานตนไม่ข้องเกี่ยวยาเสพติด เมื่อเวลา 10.00 น. นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน ในพิธีดื่มน้ำสาบานตนจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มีนายประเสริฐ เอกนวพุฒิพันธุ์ นายอำเภอกำแพงแสน นำคณะข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน จำนวน 1,000 คน ร่วมทำพิธีที่ ร.ร.กำแพงแสนวิทยา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

โดยนายอำเภอ กล่าวว่า ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อรณรงค์กระตุ้นให้ ชุมชน เยาวชนเกิดความตระหนักถึง มหันตภัยของยาเสพติด และเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด การทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานการแก้ไขปัญหายาเสพติด และมีภูมิคุ้มกันตนเอง ขณะเดียวกันผู้ร่วมพิธีกล่าวปฏิญาณตนจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและร่วมปกป้องสถาบัน อย่างไรก็ตาม พิธีดื่มน้ำสาบาน ทางเจ้าหน้าที่ได้นำปืนแช่ในน้ำ พร้อมกับคำสาปแช่งอย่างร้ายแรงว่า ทุกคนจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและต้องสุจริตใจต่อกันผู้ใดคิดการทรยศต่อชาติจงพินาศ จากนั้นก็นำน้ำสาบานให้ทุกคนดื่ม

ส่วน จ.อ่างทอง จัดกิจกรรม มหกรรม To Be Num One อ่างทองเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด เมื่อเวลา 10.30 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ครู นักเรียน จังหวัดอ่างทอง กว่า 8,000 คน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด มหกรรม To Be Num One อ่างทองเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด ที่ ร.ร.สตรีอ่างทอง จ.อ่างทอง

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า จังหวัดอ่างทองได้ยึดถือปฏิบัติ และยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลก ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด จัดให้มีหน่วยงาน องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันอีกทั้งยังกำหนดแนวทางในการปราบปรามและจับกุมผู้ค้า และผู้เสพ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนควรใส่ใจมากที่สุด เนื่องจากอยู่ในกลุ่มเสี่ยง สำหรับในปี 2557 ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดอ่างทอง จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดขึ้น ภายใต้คำขวัญ สังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ร่วมปกป้องลูกหลานให้ห่างไกลยาเสพติด.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้