วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กนส.แนะ คสช.ใช้ศาลยุติธรรมแทนศาลทหาร

กนส. แนะ คสช.ใช้ศาลยุติธรรมแทนศาลทหาร พิจารณาคดีภายใต้กฎอัยการศึก อ้างไม่ใช่ไม่เชื่อมั่นศาลทหาร แต่มีศาลเดียวอาจไม่มีการถ่วงดุล ทำให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยได้

วันที่ 26 มิ.ย. ที่บริเวณด้านหน้ากองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) ถนนราชดำเนิน กลุ่มนักกฎหมายอาสาเพื่อสิทธิมนุษยชน (กนส.) นำโดย นายปกาสิต ไตรยสุนันท์ หัวหน้ากลุ่ม และนายวิญญัติ ชาติมนตรี เลขาธิการกลุ่มฯ ได้เดินทางมายื่นหนังสือเพื่อเสนอแนวทางแห่งความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน ต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

นายวิญญัติ กล่าวว่า สืบเนื่องจากประกาศฉบับที่ 63/2557 เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมของรัฐ เราเห็นว่า คสช.ต้องสร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจต่อประชาชน โดยผู้ที่มีรายชื่อถูกดำเนินคดีเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากกฎอัยการศึก มีขอบเขตจำกัด ทำให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ คสช. จึงขอเสนอดังนี้ 1.ขอให้ คสช.พิจารณาโอนคดีทั้งหมดไปพิจารณาที่ศาลยุติธรรม ซึ่งเป็นศาลพลเรือน ที่ไม่ใช่ศาลทหาร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ มีสิทธิอุทธรณ์และฎีกา ให้นำไปสู่การปรองดองที่ยั่งยืน 2.ในการปฏิบัติข่าวสาร หรือไอโอ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักความยุติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน ส่งผลกระทบต่อบุคคลต่างๆ จึงอยากเสนอให้คสช. นำเสนอข่าว หรือปฏิบัติการด้านการข่าวโดยยึดหลักความเป็นจริงและเปิดเผย ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล จึงจะได้การยอมรับจากประชาชน

เมื่อถามว่า เกรงหรือไม่ว่าจะถูกมองว่าไม่มีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของศาลทหารได้ นายวิญญัติ กล่าวว่า ไม่ได้ไม่เชื่อมั่นศาลทหาร เพราะในเรื่องกระบวนการเราเชื่อมั่น แต่การที่มีศาลเดียว โอกาสที่จะพิจารณาคดีอย่างถี่ถ้วนหรือไม่ หรือการนำเสนอพยานหลักฐาน ควรมีการตรวจสอบถ่วงดุล หากมีเพียงศาลเดียว ไม่มีการอุทธรณ์และฎีกา จะทำให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยได้.

กนส. แนะ คสช.ใช้ศาลยุติธรรมแทนศาลทหาร พิจารณาคดีภายใต้กฎอัยการศึก อ้างไม่ใช่ไม่เชื่อมั่นศาลทหาร แต่มีศาลเดียวอาจไม่มีการถ่วงดุล ทำให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยได้ 26 มิ.ย. 2557 12:38 ไทยรัฐ