วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บวรศักดิ์'แนะหาเหตุปัญหาก่อนปฏิรูปฯ

สถาบันพระปกเกล้า จัดเสวนาเรื่อง “การปฏิรูปประเทศไทย:ดุลแห่งอำนาจ" "บวรศักดิ์" แนะปฏิรูปต้องหาเหตุปัญหาก่อน ข้องใจข้อเสนอเลือกนายกฯ โดยตรง ทำให้อ่อนแอลงหรือไม่ "ลิขิต" ชี้ ร่าง รธน.ยึด 5 ปัจจัยหลัก

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 มิ.ย. มีรายงานว่า สถาบันพระปกเกล้า จัดงานเสวนาเรื่อง "นำเสนอประเด็นการอภิปราย “การปฏิรูปประเทศไทย:ดุลแห่งอำนาจ" ที่ห้องแกรนด์ฮอลล์2 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กทม.

นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิกาสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดงานว่า กรณีที่ประเทศไทยต้องมาพูดถึงการปฏิรูปประเทศไทยซ้ำซาก เชื่อว่าหลายคนคงรู้สึกเหนื่อย แม้จะเหนื่อยจำเป็นต้องพูดเพราะปัญหามีอยู่จริง ซึ่งเชื่อว่าการปฏิรูปควรเริ่มจากการสำรวจความรู้ที่มีอยู่ว่าที่ผ่านมามีการคิดหรือเสนออะไรบ้างแล้ว ไม่ใช่คิดจากศูนย์ ดังนั้นการจะเสนอเรื่องใดต้องหาสาเหตุของปัญหาแล้วแก้ไขที่สาเหตุถึงจะสามารถแก้ไขได้

"ทั้งนี้ ได้ยินข้อเสนอที่น่าสนใจคือ การเสนอให้เลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง แต่ถามว่าเรื่องดังกล่าวเป็นปัญหาของการเมืองไทยหรือไม่ จึงต้องถามว่ากรณีเสนอเรื่องนี้เพราะกลัวคนที่มีอำนาจมากเกินไปจนควบคุมไม่ได้ หรือกลัวคนไม่มีอำนาจ ซึ่งประเด็นการเลือกนายกรัฐมนตรี โดยตรงเพื่อทำให้เกิดความอ่อนแอลงหรือไม่ ส่วนการปฏิรูป ใครเสนออะไรก็ได้เพราะเป็นเสรีภาพ แต่คิดว่าการหาสาเหตุของปัญหาเป็นส่วนสำคัญที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาได้" เลขาฯ​ สถาบันพระปกเกล้า กล่าว

ด้าน นายลิขิต ธีรเวคิน ราชบัณฑิต กล่าวว่า การปฏิรูปการเมือง ตนมีข้อเสนอ 5 ข้อคือ 1. เรื่องการเมือง โดยเฉพาะการร่างรัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้นต้องคุยกันก่อนจะเอาประชาธิปไตยหรือไม่อย่างไร รวมทั้งต้องการทำประชามติโดยหลักประชาธิปไตยอย่างไร คาดว่าจะใช้วิธีการสนทนาธรรมเวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์ 2. การสร้างระบบการเมืองขึ้นมา คือการกำหนดระเบียบการเมืองให้อยู่ร่วมกันโดยสันติ เป็นระเบียบที่สร้างโดยกลุ่มบุคคลที่อยู่ในระเบียบของสังคม เพื่อให้อยู่ร่วมกันได้โดยสันติ ซึ่งมีหลักการคือ ประชาชนต้องมีความผาสุก ประชาชนต้องมีความหวัง สังคมต้องยุติธรรมและ ต้องมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 3. การปฏิรูปก็ต้องปฏิรูปที่คนด้วย โดยมีตัวแปรสำคัญคือการศึกษา 4. ต้องมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 5. ต้องมีมนุษย์ที่มีจิตวิญญาณความรับผิดชอบ

นายลิขิต กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ มี 5 ตัวแปรที่ขาดไม่ได้ในระบบการเมืองและการร่างรัฐธรรมนูญที่ต้องคำนึงถึงได้แก่ 1. สิทธิเสรีภาพ 2. ความเสมอภาค บุคคลย่อมเสมอภาค 3. ความยุติธรรมจะมีสองมาตรฐานไม่ได้ 4. สิทธิมนุษยชนที่จะละเมิดไม่ได้ และ 5. ต้องมีความสามารถ มีเกียรติ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ขณะเดียวกันการร่างรัฐธรรมนูญควรลงประชามติทุกมาตรา.

สถาบันพระปกเกล้า จัดเสวนาเรื่อง “การปฏิรูปประเทศไทย:ดุลแห่งอำนาจ" "บวรศักดิ์" แนะปฏิรูปต้องหาเหตุปัญหาก่อน ข้องใจข้อเสนอเลือกนายกฯ โดยตรง ทำให้อ่อนแอลงหรือไม่ "ลิขิต" ชี้ ร่าง รธน.ยึด 5 ปัจจัยหลัก ... 26 มิ.ย. 2557 11:37 26 มิ.ย. 2557 11:56 ไทยรัฐ