วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สกอ.'ถูกหั่นงบ' กว่า 600 ล้าน หวั่นกระทบจำนวนเด็กเรียนอาชีวะ

สกอ.เผย 'ถูกหั่นงบ' กว่า 600 ล้าน หวั่นกระทบเป้าหมายจำนวนผู้เรียนอาชีวะ สวนทางกับความต้องการแรงงานในประเทศ ด้าน คสช.สั่งปรับกรอบใหม่อีกครั้ง ก่อนเสนอ 27 มิ.ย.นี้...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวถึงการประชุมจัดทำคำขอและกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 ร่วมกับ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผบ.ทร. ในฐานะหัวหน้าฝ่ายสังคมและจิตวิทยา คสช. ว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้เสนอของบฯ จำนวน 24,148 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2557 ที่ได้รับงบฯ 20,773 ล้านบาท เป็นจำนวน 3,375 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16 แต่ทางสำนักงบฯ ได้กำหนดกรอบวงเงินให้ สอศ.เพียง 20,148 ล้านบาท โดยมีเหตุผลว่า การเบิกจ่ายงบลงทุนของ สอศ.ต่ำ ทำให้งบฯ ปี 2558 ของ สอศ.ลดลงจากปีก่อน 624 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.01 ในขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้รับงบฯ เพิ่มถึงร้อยละ 94 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ก็ได้รับงบฯเพิ่มร้อยละ 1

ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าวต่อว่า ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ประเทศกำลังมีความต้องการแรงงานที่มีคุณภาพ และทุกคนเห็นตรงกันว่า อาชีวศึกษามีความสำคัญ แต่ สอศ.กลับถูกปรับลดงบประมาณลง ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มเป้าหมายผู้เรียนอาชีวะ รวมทั้งการเพิ่มมาตรฐานผู้เรียนให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ดังนั้น จึงนำเสนอต่อ พล.ร.อ.ณรงค์ ให้รับทราบถึงปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ หัวหน้าฝ่ายสังคมฯ เห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงให้ สอศ.กลับไปปรับปรุงโครงการและกรอบวงเงินงบฯ มานำเสนอใหม่ภายในวันที่ 27 มิ.ย.นี้ โดยเน้นย้ำให้คำนึงถึงความจำเป็นและความเหมาะสมพอดีตามภาระงาน ซึ่ง สอศ.ก็จะปรับโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายของ คสช. อาทิ การเสริมสร้างค่านิยมในการเรียนสายอาชีพ การจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ การจัดการศึกษาทวิภาคี อาชีวะอาสาพัฒนา เป็นต้น.

สกอ.เผย 'ถูกหั่นงบ' กว่า 600 ล้าน หวั่นกระทบเป้าหมายจำนวนผู้เรียนอาชีวะ สวนทางกับความต้องการแรงงานในประเทศ ด้าน คสช.สั่งปรับกรอบใหม่อีกครั้ง ก่อนเสนอ 27 มิ.ย.นี้... 26 มิ.ย. 2557 10:46 26 มิ.ย. 2557 11:35 ไทยรัฐ