วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'นักเศรษฐศาสตร์' ชี้ คสช.ขาดยุทธศาสตร์ทำงาน เชื่อจีดีพีโตไม่ถึง 3%

นักเศรษฐศาสตร์ 62.6% มองในรอบ 1 เดือน คสช.สามารถแก้ปัญหาประเทศได้เพียงระยะสั้น เพราะยังขาดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หวั่นเกิดปัญหาซ้ำ ชี้จัดระเบียบรัฐวิสาหกิจ-แรงงานต่างด้าว ทำได้ทั้งระยะสั้น-ยาว เชื่อจีดีพี ปีนี้โตไม่ถึง 3%...

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) เปิดเผยผลสำรวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์จากองค์กรชั้นนำ 27 แห่ง จำนวน 60 คน เรื่อง "ครบ 1 เดือน คสช. : ผลงานในมุมมองนักเศรษฐศาสตร์" พบว่า การบริหารประเทศภายใต้ คสช. ในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาที่มีนโยบายมาตรการต่างๆ ที่ออกมามากมายนั้น นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 62.6 เห็นว่าการดำเนินงานดังกล่าวสามารถแก้ปัญหาได้เพียงระยะสั้นเท่านั้น มีเพียงร้อยละ 18.5 ที่เห็นว่าสามารถแก้ปัญหาได้ในระยะยาว ขณะที่ร้อยละ 10.6 มองว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้ผลและไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้

เมื่อพิจารณาการดำเนินงานในแต่ละเรื่องพบว่า เรื่องที่กำลังดำเนินการอยู่และมีแนวโน้มที่จะแก้ปัญหาได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว คือเรื่องการจัดระเบียบรัฐวิสาหกิจ  และการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ส่วนเรื่องที่นักเศรษฐศาสตร์ มองว่า ไม่ได้ผลหรือได้ผลแค่ในระยะสั้นเท่านั้นคือเรื่อง การปราบปรามการพนัน/บ่อน/ หวย

สำหรับเรื่องการสร้างความปรองดองสมานฉันท์/ไม่มีสีเสื้อ นักเศรษฐศาสตร์ร้อยละ 53.3 มองว่าสามารถแก้ปัญหาได้ในระยะสั้นเท่านั้น และมีถึงร้อยละ 20.0 ที่มองว่าการแก้ปัญหาดังกล่าวไม่ได้ผล เช่นเดียวกับกิจกรรมคืนความสุขให้กับคนไทยที่ร้อยละ 78.3 เห็นว่าได้ผลเพียงในระยะสั้นเท่านั้น

นอกจากนี้ นักเศรษฐศาสตร์ยังเห็นว่าการดำเนินงานของ คสช. ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมายังขาดยุทธศาสตร์ ขาดกลยุทธ์ ขาดความเป็นรูปธรรมในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน และขาดที่ปรึกษาที่เยี่ยมยอด จึงอาจทำให้ปัญหาที่กำลังแก้อยู่ในปัจจุบันจะกลับมาอีกในอนาคต ดังนั้น การทำงานในช่วงแผนปฏิรูปประเทศระยะที่ 2 คสช. จึงควรวางยุทธศาสตร์การปฏิรูปที่ชัดเจน มุ่งแก้ทุกปัญหาอย่างยั่งยืนเพื่อให้การปฏิรูปสำเร็จตามที่ประชาชนคาดหวัง

สุดท้ายเมื่อถามว่า จีดีพีในปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 3 ได้หรือไม่ นักเศรษฐศาสตร์กว่าครึ่งคิดเป็นร้อยละ 51.7 คิดว่าไม่ได้ มีเพียงร้อยละ 25.0 ที่คิดว่าได้.

นักเศรษฐศาสตร์ 62.6% มองในรอบ 1 เดือน คสช.สามารถแก้ปัญหาประเทศได้เพียงระยะสั้น เพราะยังขาดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หวั่นเกิดปัญหาซ้ำ ชี้จัดระเบียบรัฐวิสาหกิจ-แรงงานต่างด้าว ทำได้ทั้งระยะสั้น-ยาว เชื่อจีดีพี ปีนี้โตไม่ถึง 3%... 26 มิ.ย. 2557 10:25 26 มิ.ย. 2557 10:56 ไทยรัฐ