วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ค่านิยมต้านโจราธิปไตย

ค่านิยมต้านโจราธิปไตย

โดย
27 มิ.ย. 2557 05:01 น.
  • Share:

ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่หลังรัฐประหารคราวนี้ มีผู้นำธุรกิจเอกชนหลายคนออกมาสนับสนุนการปฏิรูปประเทศของ คสช. ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เรียกร้องให้นักธุรกิจผลักดัน กำกับ ดูแล และขับเคลื่อนประเทศให้ไปในทิศทางที่ถูกต้อง และชี้ว่าที่ผ่านมามีนักการเมืองเลวและสกปรก ประเทศนี้จึงเป็นอย่างนี้

ขณะเดียวกัน อดีตนายกรัฐมนตรี อานันท์ ปันยารชุน กล่าวว่า เป็นโอกาสอันดีที่จะปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นโรคร้ายของประเทศอย่างจริงจัง จะต้องเริ่มต้นด้วยการอบรมลูกหลานตั้งแต่ยังเด็ก ส่วนนายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกสิกรไทย ระบุว่า ผู้ที่ทำให้ประเทศเสียหายคือรัฐที่อ้างว่าเป็นประชาธิปไตยมาจากเลือกตั้ง

เกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านการทุจริต ยังมีข่าวดีอีกข่าวหนึ่งจากการวิจัยของ ดร.นพดล กรรณิกา อดีตผู้อำนวยการเอแบค- โพล พบว่ามีกลุ่มตัวอย่างถึง 68.2% ที่ไม่ยอมรับรัฐบาลทุจริต ถึงแม้ตนเองจะได้ประโยชน์แต่ก็ยังมีถึง 31.8% ที่ยอมรับรัฐบาลโกง และ 84.7% กังวลว่าปัญหาการโกงกินจะกลับมาอีกในกลุ่มนักการเมืองหลังการเลือกตั้ง

ผลการศึกษาที่พบว่ามีคนไทยถึง 68% ไม่ยอมรับรัฐบาลโกงกิน ต้องถือว่าเป็นข่าวดี แต่ผลการสำรวจจะเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหน จะต้องรอพิสูจน์จากผลการเลือกตั้ง ซึ่งคาดว่าจะมีในอีกปีเศษข้างหน้า คนไทยส่วนใหญ่จะเลือกนักการเมืองทุจริตเข้ามาบริหารประเทศหรือไม่? การรังเกียจนักการเมืองโกงเป็นเรื่องจริง หรืออิงนิยาย

ผู้นำธุรกิจและนักการเมืองหลายคน เห็นพ้องกันว่ามาตรการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ นอกจากจะต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้เข้มข้นแล้ว การปลูกฝังค่านิยมก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง อดีตนายกฯอานันท์ระบุว่าขณะนี้ ศีลธรรมและจริยธรรมเสื่อม สังคมไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูก จึงต้องปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องตั้งแต่เด็ก ให้รู้จักละอายต่อบาป

ผลการสำรวจความเห็นประชาชนของหลายสำนักโพล ระบุว่านักการเมืองเป็นต้นตอสำคัญของการทุจริตคอร์รัปชัน นักการเมืองบางส่วนชอบมอมเมาประชาชน ให้เสพติดและนอนรอการแจก จนมีความผูกพันเป็นหนี้บุญคุณนักการเมือง และมีค่านิยมยอมรับรัฐบาลหรือนักการเมือง แม้จะเป็นผู้ทุจริต ขอแต่เพียงให้ตนเองมีส่วนได้รับประโยชน์ด้วย

แนวความคิดแบบนี้แหละ ที่นักวิชาการบางคนระบุว่า เป็นทัศนคติอันตราย ถ้าคนไทยส่วนใหญ่คิดแบบนี้ จะเลือกนัก-การเมืองทุจริตเข้ามาบริหารบ้านเมืองเท่ากับว่าสนับสนุนให้โจรครองเมือง การปกครองที่อ้างว่าเป็น “ประชาธิปไตย” ก็จะมีเพียง “การเลือกตั้ง” ส่วนแก่นแท้กลายเป็นระบอบโจรครองเมือง หรือโจราธิปไตย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้