วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เชื้อก่อโรคในขนมโตเกียวไส้หวาน

ขนมโตเกียว ขนมหวานที่เรามักเห็นมีขายอยู่ตามริมบาทวิถี หน้าโรงเรียนหรือตามงานวัด

ขนมโตเกียวที่มีขายตามรถเข็นทุกวันนี้มีทั้งไส้หวาน ไส้เค็ม และไส้ผสมสำหรับคนมีรสนิยมชอบทั้ง 2 ไส้

กระบวนการผลิตขนมโตเกียว ผู้ขายจะใช้มือสัมผัสกับส่วนประกอบต่างๆโดยตรงและหลายครั้ง

หากกระบวนการผลิตไม่ถูกสุขลักษณะ ผู้ขายไม่รักษาสุขอนามัยส่วนตัว ไม่ล้างมืออย่างสม่ำเสมอและล้างมือไม่ถูกวิธี ก็อาจทำให้เชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนในขนมโตเกียวได้

โดยเฉพาะขนมโตเกียวไส้หวาน หรือไส้ครีมที่มีส่วนผสมหลักเป็นแป้งข้าวโพด ไข่ไก่ น้ำตาล นม เนย

ซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่มักพบเชื้อก่อโรคปนเปื้อน หากเก็บไว้นานๆ โดยเฉพาะในสภาพอากาศที่ร้อนชื้น เดี๋ยวร้อนแดดจัด เดี๋ยวฝนตกแบบนี้ ยิ่งทำให้เชื้อก่อโรคที่ปนเปื้อนอยู่ในขนมโตเกียวเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น

เชื้อก่อโรคที่อาจพบปนเปื้อนนั้น ได้แก่ สแตปฟิโลคอคคัส ออเรียส แน่นอนว่าหากมันปนเปื้อนอยู่ในอาหารเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

เชื้อชนิดนี้สามารถสร้างสารพิษที่เรียกว่า เอนเทอโรทอกซิน ขึ้นมาได้ เมื่ออยู่ในสภาวะที่เหมาะสม

เมื่อเราได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกายจะทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ ทำให้มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียน เป็นตะคริวในช่องท้องและอ่อนเพลีย

โดยทั่วไปอาการจะดีขึ้นภายใน 2-3 วัน ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงและความต้านทานสารพิษของแต่ละคน

หากเป็นผู้ใหญ่ที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ อาการอาจดีขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่หากเป็นเด็กเล็กที่มีความต้านทานต่อโรคต่ำ ยิ่งต้องระวัง เพราะอาการอาจดีขึ้นได้ช้า

เมื่อขนมโตเกียวเป็นอาหารที่ใกล้ตัวผู้บริโภคอย่างเราๆขนาดนี้

วันนี้สถาบันอาหารจึงได้สุ่มตัวอย่างขนมโตเกียวไส้หวานจำนวน 4 ตัวอย่าง จาก 4 ย่านการค้า ในเขตกรุงเทพฯ เพื่อนำมาวิเคราะห์การปนเปื้อนของเชื้อสแตปฟิโลคอคคัส ออเรียส

ปรากฏว่าไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อชนิดนี้ในทุกตัวอย่าง ทางที่ดีควรเลือกซื้อขนมโตเกียวจากร้านที่สะอาด และซื้อที่ปรุงสุกใหม่ๆทุกครั้ง

หากยังไม่ทานควรเก็บไว้ในตู้เย็น ก่อนทานต้องน้ำมาอุ่นให้ร้อนทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย สบายท้อง.

26 มิ.ย. 2557 09:33 26 มิ.ย. 2557 09:35 ไทยรัฐ