วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทรัพยากรทางทะเล

www.marinegiscenter.dmcr.go.th เป็นเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นศูนย์ข้อมูลของกลุ่มเครือข่ายการมีส่วนร่วมที่ดำเนินกิจกรรมด้านอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่างๆ ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยได้พัฒนารูปแบบการจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ

KM (Knowledge Management) คลังความรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งสัตว์ทะเลและพืชทะเล รวมไปถึงเกาะ ชายหาด ชายฝั่งอาณาเขตและพื้นที่อนุรักษ์ต่างๆ MIS (Management Information Systems) การจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้ท่านสามารถค้นหาข้อมูลโดยเลือกจากทรัพยากรต่างๆ นอกจากนี้ใน หน้าหลัก ยังมี RIS ฐานข้อมูลกลางสำหรับงานวิจัย E-Lib ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลอื่นๆ ให้ท่านค้นหาอีกมากมาย ฯลฯ...

26 มิ.ย. 2557 09:31 26 มิ.ย. 2557 09:31 ไทยรัฐ