วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โดย
27 มิ.ย. 2557 05:01 น.
ปฏิรูป!เร่งด่วน อนาคตประเทศไทย

ปฏิรูป!เร่งด่วน อนาคตประเทศไทย

โดย
27 มิ.ย. 2557 05:01 น.
  • Share:

ก่อนการยึดอำนาจ 22 พฤษภาคม 2557 สภาพวิกฤติประเทศไทยอาจสรุปได้เป็น 4 อาการ คือ แตกแยก รุนแรง เน่าหนอน ล้มเหลว

“แตกแยก”...มีการสื่อสารปลุกระดมความเกลียดชังกันอย่างรุนแรง “รุนแรง”... มีการสะสมอาวุธและใช้อาวุธสงครามกันเต็มบ้านเต็มเมือง คิดจะยิง...จะระเบิดอะไรก็ทำกันได้โดยไม่ถูกจับกุม

“เน่าหนอน”... มีการทุจริตคอร์รัปชันเต็มบ้านเต็มเมือง ตั้งแต่กินหัวคิวไปจนถึงคอร์รัปชันเชิงนโยบาย “ล้มเหลว”...ระบบรัฐทั้งทางการเมือง ราชการมีสมรรถนะต่ำ มีความไม่ถูกต้องสูง แก้ปัญหาอะไรเกือบไม่ได้

ปัญหา 4 ประการนี้ทำให้ประเทศไทยไม่สามารถรักษาบูรณภาพและดุลยภาพของประเทศไว้ได้ จ่ออยู่ที่การล่มสลายเกิดมิคสัญญีกลียุค ระส่ำระสายทั่วไป เป็นสภาพที่ “สยามไม่อยู่ยั้งยืนยง”

ศ.นพ.ประเวศ วะสี

เรื่องเร่งด่วนเฉพาะหน้า...การรักษาบูรณภาพของประเทศ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส ย้ำว่า ถ้าประเทศไทยแตกคราวนี้จะยิ่งกว่าครั้งกรุงศรีอยุธยาแตก เพราะเป็นการแตกจากภายในและทั่วถึงทั้งประเทศ

ฉะนั้น...เรื่องเร่งด่วนเฉพาะหน้าคือการรักษาบูรณภาพของประเทศ โดยขจัด ความแตกแยก ความรุนแรง ความเน่าหนอน และ ความล้มเหลว

“ทั้งหมดเป็นเรื่องยากสุดๆ ที่ไม่มีใครทำได้ นอกจากคนไทยรวมตัวกันเป็นพลังบูรณภาพแห่งชาติ จึงจะมีกำลังพอที่จะรักษาบูรณภาพของประเทศไว้ได้”

รัฐประหาร57

ความคิดเห็นที่หลากหลายเป็นของดี แต่ควรจะรวมกันเป็นเอกภาพที่การรักษาบูรณภาพของประเทศ เหมือนร่างกายของเราที่มีความหลากหลายสุดประมาณแต่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวกัน คือชีวิตที่มีปกติภาพ

เรื่องเร่งด่วนเฉพาะหน้าตอนนี้ คือ “คนไทยรวมตัวกันขจัดความแตกแยก ขจัดความรุนแรง”... อาจถึงขั้นต้องสร้างประเทศไทยปลอดอาวุธ ขจัดคอร์รัปชันอย่างจริงจัง และขจัดความไร้สมรรถนะของภาครัฐ

อะไรที่สำคัญๆแต่ทำไม่ได้ติดขัดไปหมด ต้องมีพลังบูรณภาพแห่งชาติที่จะทำให้ได้โดยรวดเร็ว เพื่อนำร่องการปฏิรูปสมรรถนะของประเทศที่จะต้องตามมา

ปัญหามีว่า พลังบูรณภาพจะเกิดขึ้นจากความหลากหลายรวมตัวกันขึ้น...ไม่เกิดจากอำนาจดิ่งเดี่ยว ศ.นพ.ประเวศ บอกว่า ประเด็นสำคัญจึงอยู่ที่การที่ทุกฝ่ายจะเข้ามารวมตัวร่วมคิดร่วมทำในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของประเทศ การวางกฎกติกาและกลไกที่จะเลือกตั้งกันต่อไป รวมทั้งอาจต้องพิจารณาถึงมีการทดลองมีระบบการเมืองในรูปใหม่เป็นการชั่วคราว

นั่นคือ “การตั้งรัฐบาลแห่งชาติ” โดยให้สังคมเป็นฝ่ายค้านที่คอยตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล เพราะการแบ่งเป็นฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านที่คอยตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล เพราะการแบ่งเป็นฝ่ายรัฐบาลกับ ฝ่ายค้านอย่างตายตัว...ที่ผ่านมานำไปสู่ความแตกแยกมากเกินไป

ผู้ชุมนุม กปปส.

สังคมที่ตื่นตัวและเข้มแข็ง อาจตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลได้ดีกว่าฝ่ายค้านในรัฐสภา

อะไรที่เป็นเรื่องเร่งด่วนบ้าง หลักใหญ่คือ...แก้เรื่องความทุกข์ยากของคนจน สร้างสังคมที่คนไทยไม่ทอดทิ้งกัน สำรวจว่าใครอยู่ในสถานะถูกทอดทิ้งบ้าง เช่น คนแก่ คนพิการ เด็กกำพร้า จัดให้มีกองทุนสุขภาพตำบล ซึ่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ยินดีจ่ายสมทบเป็นรายหัวประชากรอยู่แล้ว โดย อบต. หรือเทศบาลออกสมทบอีก และมีอาสาสมัครดูแลหมดทุกคน

ถัดมา...ปฏิรูปที่ดิน ให้คนจนมีที่อยู่อาศัยและทำมาหากินครอบครัวละ 2-3 ไร่ ก็พอกิน ถ้าทำแบบเศรษฐกิจพอเพียง อย่างโครงการ 1 ไร่ 1 แสนบาท ประสบความสำเร็จอย่างดี ถ้าเกษตรกรและผู้ใช้แรงงานมีที่ดินสำหรับอยู่อาศัยและทำมาหากิน จะหายจนอย่างถาวร มีความมั่นคงในชีวิต พัฒนาเป็นพลังพลเมืองที่เข้มแข็ง

ข้อที่สาม...สนับสนุนให้คนจนมีเครื่องมือเชิงสถาบัน ขณะที่ภาครัฐและภาคธุรกิจมีเครื่องมือเชิงสถาบันมากมาย คนจนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศไม่มีเครื่องมือเชิงสถาบันเลย ทำให้สร้างความเป็นธรรมและแก้ความเหลื่อมล้ำไม่ได้

เครื่องมือเชิงสถาบัน เช่น สถาบันการเงินของชุมชน ซึ่งก็คือธนาคารของคนจน โดยคนจน และเพื่อคนจนนั่นเองที่กำลังทดลองทำกันในหลาย ชุมชน สถาบันการเงินของชุมชนระดับตำบลที่เข้มแข็ง กลายเป็นเครื่องมือในการจัดการออมทรัพย์ กระตุ้นการเรียนรู้ ส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมสวัสดิการชุมชน

ผู้ชุมนุม นปช. เสื้อแดง

บางชุมชนถือว่าความดีเป็นเครดิตใช้กู้เงินจากสถาบันการเงินของชุมชนได้ เรื่องดีๆเช่นนี้สามารถขยายได้เต็มผืนแผ่นดินไทย ธ.ก.ส. สามารถส่งเสริมให้เกิดสถาบันการเงินของชุมชนในทุกตำบลได้ในเร็ววัน ถ้าได้รับการสนับสนุนเชิงนโยบาย

มาถึงอีกข้อที่สำคัญ...ยุติการใช้อำนาจบาตรใหญ่ย่ำยีคนเล็กคนน้อยคนยากคนจน

“อำนาจขนาดใหญ่ของรัฐและทุนมหาศาล จากทั้งภายใน...ภายนอกประเทศ เข้าแย่งชิงทรัพยากร จากคนเล็กคนน้อยคนยากคนจน ในรูปของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่...โรงไฟฟ้า การทำเหมือง ที่ทำลายสิ่งแวดล้อม... ทรัพยากรธรรมชาติ กระทบการทำมาหากินของชาวบ้าน กระทบสุขภาพ”

นอกจากนี้ยังใช้ความรุนแรงจัดการกับชาวบ้าน ดังที่มีผู้นำในการต่อสู้เพื่อรักษาทรัพยากรของเขาถูกฆ่าตายไปหลายคน นอกจากนั้นเมื่อรัฐและทุนขนาดใหญ่ใช้อำนาจทางกฎหมายดำเนินคดีกับชาวบ้าน ด้วยช่องว่างระหว่างอำนาจอันมหึมาก็ไม่มีทางที่ชาวบ้านจะชนะคดี

ดังที่มีชาวบ้านถูกดำเนินคดีและตัดสินจำคุกด้วยข้อหาบุกรุกที่ดินของตัวเอง...และต้องยอมรับด้วยว่า ความไม่เป็นธรรมเหล่านี้ได้สะสมความแค้นไว้ในสังคม

อำนาจประชาธิปไตย

“การปฏิวัติจะต้องสร้างความเป็นธรรม ยุติอำนาจบาตรใหญ่ที่รุกรานย่ำยีคนเล็กคนน้อยคนยากคนจน ต้องเปลี่ยนแปลงจากปลาใหญ่กินปลาเล็กไปสู่รายใหญ่ช่วยให้รายย่อยแข็งแรง และอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล”

ถึงตรงนี้หลายคนฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่าเป็นนามธรรมและเป็นเรื่องธรรมดาที่เป็นเช่นนี้มาเนิ่นนานเต็มที แต่ ศ.นพ.ประเวศ ย้ำว่าต้องทำและที่ต้องเร่งทำด้วยอีกเรื่องก็คือ “ดับไฟใต้”

ความรุนแรงที่จังหวัดชายแดนใต้ได้คร่าชีวิตผู้บริสุทธิ์เป็นจำนวนมากและยุติไม่ได้ เพราะขาดเอกภาพในยุทธศาสตร์ของภาครัฐ ในยามนี้ต้องแก้ปัญหาให้ได้โดยรวดเร็วด้วยความมีเอกภาพในยุทธศาสตร์

“ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้มีสาเหตุมาจากความขัดแย้งระหว่างอำนาจรัฐที่รวมศูนย์กับวัฒนธรรมท้องถิ่น...การแก้ไขคือ การปฏิรูปโครงสร้างอำนาจตามที่คณะกรรมการปฏิรูปเสนอแนะ ซึ่งจำเป็นต้องทำทั่วทั้งประเทศ”

ท่ามกลางวิกฤติสุดๆในวันนี้...ได้เกิดสิ่งที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งขึ้นคือคนไทยทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่า ประเทศไทยต้องมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่หรือ... “ปฏิรูปประเทศไทย” การมีวัตถุประสงค์ตรงกันจะทำให้มีแรงขับเคลื่อนประเทศไทยออกจากอุปสรรคที่ขวางกั้นไปสู่ความเจริญที่แท้จริง

สรรพสิ่งมีเหตุเป็นแดนเกิดและดับจึงเป็นอนิจจัง...มีขึ้นมีลงและผันแปร จากจุด ณ วันนี้สังคมไทยจะไปกันอย่างไรต่อไปขึ้นกับสติปัญญาและความพยายามโดยรวมของคนไทย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้