วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยึด-อายัดของ ป.ป.ส.

โดย สหบาท

การยึดและอายัดทรัพย์สิน ของนักค้าและเครือข่ายยาเสพติด ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ

ถือเป็นปฏิบัติการเชิงรุกครั้งใหญ่ที่ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งของ ป.ป.ส. ที่มี พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ เป็นเลขาธิการ ที่มีเป้าหมายทำลายและหยุดยั้งขบวนการค้ายาเสพติด ที่นำเงินจากการค้ายาเสพติดไปฟอกด้วยการซุกซ่อนหรือแปรรูปไปซื้อทรัพย์สินไว้ในชื่อของบุคคลอื่นเป็นการบังหน้า

ปฏิบัติการครั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้นำข้อมูลจากคดียาเสพติดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ต่างๆ ของ จ.เชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, แพร่, พะเยา, แม่ฮ่องสอน, ลำพูน และลำปาง มาสืบสวนขยายผลร่วมกับตำรวจท้องที่จนพบโครงข่ายการเชื่อมโยงของขบวนการที่เกี่ยวข้อง

โดยเฉพาะการเชื่อมโยง “ธุรกรรมทางการเงิน”

ทำให้ทราบว่า “เงินสด” ที่กลุ่มพ่อค้ายาเสพติดได้มานั้น นำไปทำกิจการอะไรบ้าง เช่น นำไปซื้อทรัพย์สินอะไร ใส่ชื่อใครบังหน้า หรือนำไปซุกซ่อนไว้ที่ใด

ทรัพย์สินเหล่านี้ถือเป็นทรัพย์สินที่ต้อง “ยึดและอายัด” ไว้ทำการตรวจสอบทั้งหมด

ซึ่งเป็นอำนาจของเลขาธิการ ป.ป.ส.

ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำลายล้างเครือข่ายขบวนการค้ายาเสพติด ซึ่งนำเงินที่ได้มาไปทำธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย

สำหรับปฏิบัติการในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือในครั้งนี้ พล.ต.อ.พงศพัศ เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้ออกคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สิน
ของผู้ค้ายาเสพติดและผู้เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ที่สนับสนุนและช่วยเหลือ จำนวน 332 คำสั่ง

ยึดและอายัดทรัพย์สินรวม 1,404 รายการ ได้ทรัพย์สินรวมมูลค่า 565 ล้านบาท ซึ่งเป็นบ้านสิ่งปลูกสร้าง ที่ดิน รถยนต์ รถ–จักรยานยนต์ ทองและเครื่องประดับ เงินสด เงินฝากในธนาคาร เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องมือสื่อสาร ฯลฯ

และตั้งแต่ต้นปี 57 ที่ผ่านมา ป.ป.ส. สามารถติดตามยึด อายัดทรัพย์สินของเครือข่ายยาเสพติดได้แล้วกว่า 2,000 ล้านบาท โดยคดีที่ยึดและอายัดเกินกว่า 100 ล้านบาท มีจำนวน 11 คดี รวมถึงคดีของ นางสุชาดา ทวยพา หรือ “เจ๊เพ็ญ” ที่ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี กับคดีเครือข่ายโอนเงินข้ามประเทศของ นางมณี คำพีระ ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่งสามารถยึดและอายัดได้มากกว่า 200 ล้าน ทั้งสองราย

นับเป็นผลงานเด็ดของ ป.ป.ส.

สหบาท

26 มิ.ย. 2557 09:05 26 มิ.ย. 2557 09:05 ไทยรัฐ