วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตีนผีผิดซ้ำซากลำบากแน่ ขนส่งทางบกเข้มไล่บี้เพิกถอนใบขับขี่

ขนส่งทางบกทำฐานข้อมูลกลางไล่บี้เอาผิดผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ หากตรวจพบทำผิดซ้ำซากในรอบ 2 ปี โทษสูงสุดเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่มัดโชเฟอร์ตีนผีไม่ให้ลอยนวล โดนจับ 5 ครั้งยกเลิกใบอนุญาตทันที เล็งอนาคตขยายสู่ผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

นายวัฒนา พัทรชนม์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ได้เตรียมเพิ่มมาตรการลงโทษผู้ขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ ที่ฝ่าฝืนและกระทำความผิดซ้ำซาก ตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 โดยเตรียมออกระเบียบว่าด้วยการพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ เพื่อนำมาบังคับใช้นำร่องกับรถ 3 กลุ่มหลักก่อน คือ กลุ่มรถหมวด 10 หรือรถขนส่งประจำทางทั้งรถตู้และรถบัส, กลุ่มรถหมวด 30 หรือรถโดยสารไม่ประจำทางทั้งรถตู้และรถบัสแบบเช่าเหมา และกลุ่มรถบรรทุกวัตถุอันตราย

“คาดว่าภายใน 2 เดือนจะบังคับใช้ระเบียบดังกล่าวได้ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำระบบจัดเก็บฐานความผิดผู้ขับขี่รถสาธารณะ ซึ่งมาตรการเพิกถอนและพักใช้ใบขับขี่ครั้งนี้ถือเป็นมาตรการใหม่ที่นำมาใช้ควบคู่กับมาตรการจับและปรับในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนให้มากขึ้น ซึ่งจากสถิติอุบัติเหตุที่ผ่านมาพบว่ารถสาธารณะเป็นกลุ่มรถที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยและเกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และเศรษฐกิจรุนแรงมากที่สุด เชื่อว่ามาตรการนี้จะช่วยลดจำนวนอุบัติเหตุบนถนนได้มาก เพราะผู้ขับขี่จะเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นจากการมีบทลงโทษที่รุนแรงมากขึ้น”

สำหรับบทลงโทษตามระเบียบดังกล่าวนั้น กรมการขนส่งทางบกจะจัดเก็บสถิติความผิดของผู้ขับขี่แต่ละรายไว้ในฐานข้อมูลกลาง และพิจารณาความผิดเป็นรอบๆ รอบละ 2 ปี ซึ่งจะแบ่งกลุ่มความผิดออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. ความผิดทั่วไป หรือความผิดไม่ร้ายแรง เช่น ขับรถขณะร่างกายไม่มีความพร้อม เช่น อดนอน หรือขับขี่รถเกินชั่วโมงตามที่กฎหมายกำหนด หากตรวจพบกระทำผิดครั้งที่ 1 และซ้ำเป็นครั้งที่ 2 จะลงโทษปรับเป็นเงิน ครั้งที่ 3 พักใช้ใบอนุญาต 7 วัน ครั้งที่ 4 พักใช้ใบอนุญาต 15 วัน ครั้งที่ 5 พักใช้ใบอนุญาต 30 วัน โดยความผิดประเภทนี้จะไม่มีโทษเพิกถอนใบอนุญาต

2. ความผิดที่กระทบต่อความปลอดภัยสาธารณะ หรือความผิดระดับกลาง เช่น รถตู้โดยสารสาธารณะ กรณีตรวจพบว่าบรรทุกผู้โดยสารเกิน หรือขับรถเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด หากตรวจพบทำผิดครั้งที่ 1 และซ้ำเป็นครั้งที่ 2 จะลงโทษปรับเป็นเงิน ครั้งที่ 3 พักใช้ใบอนุญาต 15 วัน ครั้งที่ 4 พักใช้ใบอนุญาต 30 วัน และครั้งที่ 5 จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตทันที และ 3. ความผิดร้ายแรง กรณีเสพยาเสพติดทุกชนิด ดื่มสุรา หรือของมึนเมาแล้วขับรถ หากตรวจพบครั้งที่ 1 จะถูกพักใช้ใบอนุญาต 30 วัน ครั้งที่ 2 ถูกพักใช้ใบอนุญาต 60 วัน และครั้งที่ 3 จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตทันที อย่างไรก็ตาม ในอนาคตมีแผนที่จะนำมาตรการดังกล่าวมาบังคับใช้กับผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลด้วย แต่คงต้องใช้เวลาอีกระยะ เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีรถยนต์ส่วนบุคคลจำนวนมาก.

ได้เตรียมเพิ่มมาตรการลงโทษผู้ขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ ที่ฝ่าฝืนและกระทำความผิดซ้ำซาก ตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 โดยเตรียมออกระเบียบว่าด้วยการพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ เพื่อนำมาบังคับใช้นำร่องกับรถ 3 กลุ่มหลักก่อน 26 มิ.ย. 2557 03:09 26 มิ.ย. 2557 03:12 ไทยรัฐ