วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดอกเบี้ยจ่ายติดลบเกือบแสนล้าน ธปท.ขาดทุนพุ่ง 1.29 แสนล้าน เงินบาทอ่อนกดทุนทรุดหนัก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกรายงานประจำปี 2556 ที่ผ่านมา โดยได้รายงานงบการเงินประจำปี 2556 พบว่า ในปีที่ผ่านมา ธปท.มีรายได้ทั้งสิ้น 52,529.26 ล้านบาท เป็นรายได้จากดอกเบี้ยรับ 36,622.58 ล้านบาท รายได้จากค่าธรรมเนียม 697.03 ล้านบาท และเป็นรายได้อื่นๆ 15,209.66 ล้านบาท และมีรายจ่ายรวม 182,006.83 ล้านบาท โดยรายจ่ายดอกเบี้ย 133,140.54 ล้านบาท รายจ่ายที่เกิดจากการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสุทธิ จากการเข้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศทันทีและล่วงหน้า เพื่อการดูแลอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทในระหว่างปี 2556 ทั้งสิ้น 42,484.91 ล้านบาท รายจ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 3,811.68 ล้านบาท และรายจ่ายอื่นๆ 2,569.70 ล้านบาท

ส่งผลให้ในปี 2556 ที่ผ่านมา ธปท.มีผลขาดทุนสุทธิ 129.477.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากผลขาดทุนของปีก่อนหน้า 20,477.82 ล้านบาท แต่หากคิดมูลค่าของทุนสำรองทางการระหว่างประเทศทั้งหมดตามหลักบัญชี พบว่า มีกำไรจากการเปลี่ยนแปลงทุนสำรองทางการระหว่างประเทศจากการตีราคาสินทรัพย์ ซึ่งมาจากการอ่อนค่าของเงินบาทในปีที่ผ่านมา เป็นเงิน 234,148.67 ล้านบาท และมีการขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 280.73 ล้านบาท ทำให้ภาพรวมงบการเงินตามมูลค่าทางบัญชีของ ธปท.มีกำไรเบ็ดเสร็จรวม 104,390.37 ล้านบาท

ทั้งนี้ ส่งผล ณ สิ้นปี 2556 ธปท.มีทุนติดลบ 426,501.87 ล้านบาท ลดลง 104,390.37 ล้านบาท เนื่องจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงจากต้นปี 2555 และจากสถานการณ์การเมืองในประเทศและความผันผวนของตลาดการเงินต่างประเทศ ขณะที่ตัวเลขของ ธปท.ที่มีผลขาดทุนมากที่สุด เกิดขึ้นจากรายได้ดอกเบี้ยรับที่น้อยกว่าดอกเบี้ยจ่าย เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยในประเทศไทยยังอยู่ในระดับที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยในต่างประเทศ ซึ่ง ธปท.นำเงินทุนสำรองทางการไปลงทุนและ ธปท.ยังต้องดูดซับสภาพคล่องเงินบาทออกจากระบบต่อเนื่อง เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัวลง ทำให้ในปี 2556 ธปท.มีดอกเบี้ยจ่ายสูงกว่าดอกเบี้ยรับมากถึง 96,517.96 ล้านบาท แต่การที่อัตราดอกเบี้ยในประเทศของไทยที่ต่ำลง และการกระจายแหล่งที่นำเงินไปลงทุนของ ธปท.มากขึ้นในปีที่ผ่านมา ทำให้ผลขาดทุนส่วนนี้ลดลงจากปีก่อนหน้า เป็นเงิน 3,614.34 ล้านบาท.

ในปีที่ผ่านมา ธปท.มีรายได้ทั้งสิ้น 52,529.26 ล้านบาท เป็นรายได้จากดอกเบี้ยรับ 36,622.58 ล้านบาท รายได้จากค่าธรรมเนียม 697.03 ล้านบาท และเป็นรายได้อื่นๆ 15,209.66 ล้านบาท และมีรายจ่ายรวม 182,006.83 ล้านบาท ... 26 มิ.ย. 2557 02:58 26 มิ.ย. 2557 02:58 ไทยรัฐ