วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ดอกเบี้ยจ่ายติดลบเกือบแสนล้าน ธปท.ขาดทุนพุ่ง 1.29 แสนล้าน เงินบาทอ่อนกดทุนทรุดหนัก

ดอกเบี้ยจ่ายติดลบเกือบแสนล้าน ธปท.ขาดทุนพุ่ง 1.29 แสนล้าน เงินบาทอ่อนกดทุนทรุดหนัก

  • Share:

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกรายงานประจำปี 2556 ที่ผ่านมา โดยได้รายงานงบการเงินประจำปี 2556 พบว่า ในปีที่ผ่านมา ธปท.มีรายได้ทั้งสิ้น 52,529.26 ล้านบาท เป็นรายได้จากดอกเบี้ยรับ 36,622.58 ล้านบาท รายได้จากค่าธรรมเนียม 697.03 ล้านบาท และเป็นรายได้อื่นๆ 15,209.66 ล้านบาท และมีรายจ่ายรวม 182,006.83 ล้านบาท โดยรายจ่ายดอกเบี้ย 133,140.54 ล้านบาท รายจ่ายที่เกิดจากการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสุทธิ จากการเข้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศทันทีและล่วงหน้า เพื่อการดูแลอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทในระหว่างปี 2556 ทั้งสิ้น 42,484.91 ล้านบาท รายจ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 3,811.68 ล้านบาท และรายจ่ายอื่นๆ 2,569.70 ล้านบาท

ส่งผลให้ในปี 2556 ที่ผ่านมา ธปท.มีผลขาดทุนสุทธิ 129.477.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากผลขาดทุนของปีก่อนหน้า 20,477.82 ล้านบาท แต่หากคิดมูลค่าของทุนสำรองทางการระหว่างประเทศทั้งหมดตามหลักบัญชี พบว่า มีกำไรจากการเปลี่ยนแปลงทุนสำรองทางการระหว่างประเทศจากการตีราคาสินทรัพย์ ซึ่งมาจากการอ่อนค่าของเงินบาทในปีที่ผ่านมา เป็นเงิน 234,148.67 ล้านบาท และมีการขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 280.73 ล้านบาท ทำให้ภาพรวมงบการเงินตามมูลค่าทางบัญชีของ ธปท.มีกำไรเบ็ดเสร็จรวม 104,390.37 ล้านบาท

ทั้งนี้ ส่งผล ณ สิ้นปี 2556 ธปท.มีทุนติดลบ 426,501.87 ล้านบาท ลดลง 104,390.37 ล้านบาท เนื่องจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงจากต้นปี 2555 และจากสถานการณ์การเมืองในประเทศและความผันผวนของตลาดการเงินต่างประเทศ ขณะที่ตัวเลขของ ธปท.ที่มีผลขาดทุนมากที่สุด เกิดขึ้นจากรายได้ดอกเบี้ยรับที่น้อยกว่าดอกเบี้ยจ่าย เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยในประเทศไทยยังอยู่ในระดับที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยในต่างประเทศ ซึ่ง ธปท.นำเงินทุนสำรองทางการไปลงทุนและ ธปท.ยังต้องดูดซับสภาพคล่องเงินบาทออกจากระบบต่อเนื่อง เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัวลง ทำให้ในปี 2556 ธปท.มีดอกเบี้ยจ่ายสูงกว่าดอกเบี้ยรับมากถึง 96,517.96 ล้านบาท แต่การที่อัตราดอกเบี้ยในประเทศของไทยที่ต่ำลง และการกระจายแหล่งที่นำเงินไปลงทุนของ ธปท.มากขึ้นในปีที่ผ่านมา ทำให้ผลขาดทุนส่วนนี้ลดลงจากปีก่อนหน้า เป็นเงิน 3,614.34 ล้านบาท.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้