วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เล็ง3ปีโละปัญหาคัดลอกวิทยานิพนธ์

ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ดร.อมร เพรชรสม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจุฬาฯ พร้อมด้วยอธิการบดี 17 แห่ง ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ “การตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์” โดย ศ.นพ. ภิรมย์ กล่าวว่า จุฬาฯมีนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการลอกเลียนงานวรรณกรรม โดยพัฒนาโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ มาตรวจสอบตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 และได้นำวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตจุฬาฯมาบรรจุเป็นฐานข้อมูลสำหรับการตรวจสอบกว่า 1 หมื่นเล่ม โดยเป็นวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548-ถึงปัจจุบัน และปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป จะนำโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์มาใช้ในการตรวจสอบสารนิพนธ์ของนิสิต

ด้าน รศ.ดร.อมร กล่าวว่า ปัญหาการลอกเลียนวรรณกรรม เป็นปัญหาที่สร้างความปวดหัวให้กับสถาบันการศึกษาอย่างมาก เดิมจุฬาฯตรวจสอบด้วยโปรแกรม Turnitin แต่เนื่องจากเป็นฐานข้อมูลต่างประเทศ จึงใช้คู่กับโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ซึ่งตั้งเป้าว่าอีก 3 ปี เมื่อจุฬาฯครบรอบ 100 ปี จะต้องไม่มีปัญหาการลอกเลียนวรรณกรรมอีก สำหรับโทษของการลอกเลียนวรรณกรรมนั้น ถึงที่สุดก็จะเป็นถอดใบปริญญา ซึ่งเป็นเรื่องที่สร้างความเสียหายให้กับทั้งตัวบัณฑิตและสถาบัน อย่างไรก็ตาม ภายหลังการลงนามร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 17 แห่ง จะทำให้มีฐานข้อมูลการตรวจสอบกว้างขวางขึ้น และสามารถตรวจสอบข้ามมหาวิทยาลัยได้.

ปัญหาการลอกเลียนวรรณกรรม เป็นปัญหาที่สร้างความปวดหัวให้กับสถาบันการศึกษาอย่างมาก เดิมจุฬาฯตรวจสอบด้วยโปรแกรม Turnitin แต่เนื่องจากเป็นฐานข้อมูลต่างประเทศ จึงใช้คู่กับโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ซึ่งตั้งเป้าว่าอีก 3 ปี ... 26 มิ.ย. 2557 01:14 26 มิ.ย. 2557 01:14 ไทยรัฐ