วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ใช้งบบูรณาการพัฒนาคน-แก้ค้ามนุษย์

นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวภายหลังประชุมพิจารณากรอบเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ของ พม.ร่วมกับ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะหัวหน้าฝ่ายสังคมและจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่า ได้พิจารณากรอบวงเงิน พม.ปี2558 จำนวน 11,000 ล้านบาท ซึ่งปรับลดจากปี 2557 เล็กน้อย โดย พล.ร.อ.ณรงค์ได้มอบนโยบายให้จัดสรรตามภารกิจที่สำคัญ จำเป็นเร่งด่วนสอดคล้องกับนโยบาย คสช.ในการแก้ปัญหาเรื่องเร่งด่วนที่กระทบกับประชาชน และเน้นสร้างความปรองดองสมานฉันท์ รวมถึงการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยขับเคลื่อนอย่างเป็นธรรม เสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ นอกจากนี้ยังฝากถึงการใช้งบฯแบบบูรณาการร่วมกับกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง พม.มี 2 ประเด็นคือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตและแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ ที่ต้องบูรณาการใช้งบฯให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเน้นให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเชียนในปี 2558 ซึ่ง พม.รับผิดชอบเสาหลักด้านสังคมและวัฒนธรรม.

ได้พิจารณากรอบวงเงิน พม.ปี2558 จำนวน 11,000 ล้านบาท ซึ่งปรับลดจากปี 2557 เล็กน้อย โดย พล.ร.อ.ณรงค์ได้มอบนโยบายให้จัดสรรตามภารกิจที่สำคัญ จำเป็นเร่งด่วนสอดคล้องกับนโยบาย คสช.ในการแก้ปัญหาเรื่องเร่งด่วนที่กระทบกับประชาชน ... 26 มิ.ย. 2557 01:10 26 มิ.ย. 2557 01:11 ไทยรัฐ