วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เยาวชนไทยสนใจเข้าคัดเลือกโขนศิลปาชีพคับคั่ง ชุด ศึกอินทรชิต ตอน นาคบาศ กำหนดแสดง พ.ย.นี้

โฉมหน้าผู้ชนะเลิศทั้ง 5 ตัวละคร ที่จะได้ร่วมแสดง โขนชุด “ศึกอินทรชิต ตอน นาคบาศ”.

เตรียมเปิดม่านการแสดงอีกครั้ง โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ชุด “ศึกอินทรชิต ตอน นาคบาศ” โดยมีการคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่ ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลปและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันงดงามของไทยอย่างคั่งคับ ที่ห้องเทเวศร์ อาคารหอประชุม สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เมื่อเร็วๆนี้

ผู้สมัครเข้าร่วมคัดเลือกเป็นนักแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานความรู้ทางด้านนาฏศิลป์ มีความสามารถในการตีบท มีกระบวนท่าในการร่ายรำที่ถูกต้อง ตลอดจนมีไหวพริบในการแก้ปัญหาต่างๆ รวมทั้งการตอบคำถามและการแสดงทัศนคติทางด้านนาฏศิลป์ต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ, ม.ล.ปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี, อ.ประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว, อ.จตุพร รัตนวราหะ, อ.ประเมษฐ์ บุณยชัย, พิศมัย วิไลศักดิ์ และอรนภา กฤษฎี เป็นต้น โดยทำการคัดเลือก 5 ตัวละคร คือ พระ (โขน), พระ (ละคร), นาง, ยักษ์ และลิง ซึ่งมีผู้มาสมัครทั้งหมดถึง 795 คน

โดย ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแสดงฯ กล่าวว่า มีเยาวชนให้ความสนใจตื่นตัวต่อการแสดงโขนมากขึ้นทุกปี นับเป็นนิมิตหมายอันดีและการตัดสินของคณะกรรมการก็ยากขึ้น เนื่องจากเยาวชนที่มาคัดเลือกมีความสามารถมากขึ้นทุกๆปี ในส่วนผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก ทางคณะกรรมการก็ได้อธิบายและให้ความรู้แก่ผู้เข้าคัดเลือก ถึงสิ่งที่ต้องไปปรับปรุงแก้ไข ทำให้ผู้สมัครได้นำข้อติชมเหล่านั้นไปแก้ไขและพัฒนาตนเอง

ส่วนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกอย่าง ทิพารินทร์ เลิศฤทธิ์วิมานแมน จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นนักแสดงรุ่นใหม่ตัวละครพระ กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจมาก และถือว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้ทำตามความฝัน ตนฝึกการร่ายรำทุกท่วงท่าให้ถูกต้องตามแบบมาตรฐานและประเพณีของตัวละคร เลยทำให้มีความมั่นใจ สำหรับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ชุด “ศึกอินทรชิต ตอน นาคบาศ” นี้จะจัดแสดงระหว่างวันที่ 7 พ.ย.-5 ธ.ค. ศกนี้ ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สามารถซื้อบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.เป็นต้นไป ที่ไทยทิคเก็ต เมเจอร์ ทุกสาขา โทร.0-2262-3456.

เตรียมเปิดม่านการแสดงอีกครั้ง โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ชุด “ศึกอินทรชิต ตอน นาคบาศ” โดยมีการคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่ 25 มิ.ย. 2557 14:22 25 มิ.ย. 2557 14:27 ไทยรัฐ