วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หมู่บ้านโลกประชาธิปไตย

โดย

ถ้าเป็นนักมวยต้องถือว่าโดนสองหมัดซ้อน ประเทศไทยภายใต้การปกครองของ คสช.โดนสหรัฐอเมริกาซัดหมัดแรก ด้วยการลดระดับปัญหาการค้ามนุษย์สู่ระดับต่ำสุด ยังไม่หายมึนงงดีก็โดนหมัดที่สอง สหภาพยุโรปหรืออียู ประกาศลดความสัมพันธ์กับไทย สั่งระงับการเยือนระหว่างกัน และระงับการลงนามในความตกลงว่าด้วยหุ้นส่วนและความร่วมมือ

คำประกาศของที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอียู 28 ประเทศ ระบุว่า คำประกาศของ คสช.ไม่เป็นหลักประกันที่น่าเชื่อถือ ในการกลับคืนสู่การปกครองตามรัฐธรรมนูญ เรียกร้องให้สถาบันประชาธิป-ไตยต่างๆสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ มีแผนการเลือกตั้งที่น่าเชื่อถือ ที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม และให้ปล่อยตัวผู้ที่ถูกควบคุมตัวทางการเมืองทั้งหมด

หลายฝ่ายเป็นห่วงว่าคำประกาศของอียู อาจกระทบถึงการส่งออกและเศรษฐกิจไทย กระทรวงการต่างประเทศแสดงความผิดหวัง และเรียกร้องอียูให้ทบทวนการตัดสินใจแต่ก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องปกติ เพราะจุดยืนของอียูคัดค้านรัฐประหาร และโลกปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นประชาธิปไตย รังเกียจประเทศที่หันเหจากประชาธิปไตย ซึ่งเป็นประเทศส่วนน้อย

กระทรวงการต่างประเทศจึงมีภารกิจที่จะต้องชี้แจงต่ออียูและประชาคมโลกให้เข้าใจว่า รัฐประหารในไทยคราวนี้ ต่างจากรัฐประหารในประเทศอื่นๆ จำเป็นต้องทำเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงถึงสงครามกลางเมือง ไม่ได้หันหลังให้ประชาธิปไตยเพียงแต่เว้นวรรคชั่วคราว และมีแผนกลับคืนสู่การเลือกตั้งชัดเจน เช่นเดียวกับอียิปต์

ถึงแม้โลกยุคโลกาภิวัตน์จะเป็นประชาธิปไตย แต่ก็มีมากมายหลาย ประเทศที่ยังไม่เป็นประชาธิปไตยแท้ แม้แต่ในสหภาพยุโรป 28 ประเทศ ก็มีหลายประเทศที่เคยเป็นเผด็จการ เพิ่งแยกตัวออกจากอดีตสหภาพโซเวียต แต่อยากเข้าเป็นสมาชิกอียู จึงต้องผัดแป้งแต่งหน้าให้ดูเป็นประชาธิปไตย แต่มีสัญลักษณ์ประชาธิปไตยอย่างเดียวคือการเลือกตั้ง

แต่การชี้แจงด้วยลมปากอย่างเดียวยังไม่พอ คสช.จะต้องประกาศแผนการคืนสู่ประชาธิปไตยที่แน่นอน และน่าเชื่อถือ กำหนดตารางเวลาการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ชั่วคราวการจัดตั้งสภานิติบัญญัติ สภาปฏิรูปประเทศ รัฐบาลชั่วคราว และการจัดทำรัฐธรรม-นูญถาวรเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้ง ที่มีการแก้ไข กติกา โปร่งใส และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย

โลกปัจจุบันมีลักษณะเป็น “หมู่บ้านโลก” ไม่มีประเทศใดยืนอยู่ได้อย่างโดดเดี่ยว ล้วนแต่ต้องพึ่งพาประชาคมโลก ซึ่งเป็นหมู่บ้านเดียวกัน รัฐบาลไทยจะต้องดำเนินการอย่างสุดความสามารถ เพื่อไม่ให้โลกตะวันตก คือสหรัฐฯและสหภาพยุโรปคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ จะต้องศึกษาบทเรียนจากพม่าที่เคยโดนมาแล้ว และเคยกลายเป็นประเทศด้อยพัฒนาที่สุด.

25 มิ.ย. 2557 10:07 25 มิ.ย. 2557 10:07 ไทยรัฐ