วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ม.หอการค้าฯ เผยเอสเอ็มอี 60% ปรับตัวเข้าเออีซีไม่ทัน

“อัทธ์” เผยเอสเอ็มอีไทยกว่า 60% ปรับตัวเข้าสู่เออีซีไม่ทันปี 58 ทำให้เสียโอกาสในการทำการค้า การลงทุน แนะรัฐตั้งหน่วยงานที่ดูแลเฉพาะและมีกองทุนสนับสนุนด้านเงินทุน...

นายอัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงผลสำรวจ “ผู้ประกอบการผลิตและส่งออกไทย ปรับตัวไปแค่ไหนภายใต้เออีซี” จากผู้ผลิตและส่งออกไทยที่เป็นธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (เอสเอ็มอี) จำนวน 1,000 ราย ครอบคลุม 19 รายการสินค้าว่า ผู้ผลิตและผู้ส่งออกเอสเอ็มอีมากกว่า 63.1% หรือประมาณ 321,000 ราย จากจำนวนเอสเอ็มอีในภาคผลิตทั้งหมด 512,000 ราย คิดว่าปรับตัวไม่ทันเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี 58 โดยเอสเอ็มอีที่ปรับตัวไม่ทัน พบว่า ในกลุ่มสินค้าเกษตร เช่น ข้าว ประมง ไก่ และยางพารา ส่วนกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมที่ปรับตัวไม่ทัน ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่ใช้แรงงานเข้มข้น เช่น อุตสาหกรรมเซรามิก สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เคมีภัณฑ์ ยานยนต์และชิ้นส่วน อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น

“จากผลสำรวจ การที่เอสเอ็มอีไม่พร้อมเข้าสู่เออีซี ทำให้สูญเสียโอกาสในการแข่งขันกับประเทศในอาเซียน เพราะไม่รู้ว่าจะใช้ประโยชน์จากเออีซีอย่างไร และยังจะเสียโอกาสในการเข้าไปลงทุนตั้งบริษัทในประเทศเพื่อนบ้าน หากปล่อยไว้ เอสเอ็มอีกลุ่มที่ปรับตัวไม่ทัน จะทยอยปิดกิจการไป แต่คงจะไม่เห็นผลทันทีในปี 58” นายอัทธ์กล่าว

อย่างไรก็ตาม ศูนย์ฯ มีข้อเสนอให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดตั้งหน่วยงานที่มีลักษณะคล้ายกับองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร) และควรมีกองทุนสำหรับเอสเอมอีวงเงินประมาณ 1,000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นทุนสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพออกไปลงทุนในต่างประเทศ เช่น เสื้อผ้า อาหารทะเล รองเท้า และโรงสี เป็นต้น ขณะเดียวกัน ควรจะสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าไทยในประเทศอาเซียน สร้างเครือข่ายระหว่างสมาคมผู้ผลิตในประเทศไทยกับประเทศอาเซียน และที่สำคัญจะต้องมีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยออกไปลงทุนประเทศเพื่อนบ้านแบบรวมกลุ่มคลัสเตอร์ เพื่อไปตั้งฐานการผลิตหรือกระจายสินค้าในประเทศเพื่อนบ้าน.

“อัทธ์” เผยเอสเอ็มอีไทยกว่า 60% ปรับตัวเข้าสู่เออีซีไม่ทันปี 58 ทำให้เสียโอกาสในการทำการค้า การลงทุน แนะรัฐตั้งหน่วยงานที่ดูแลเฉพาะและมีกองทุนสนับสนุนด้านเงินทุน... 24 มิ.ย. 2557 18:05 24 มิ.ย. 2557 19:10 ไทยรัฐ