วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วงเสวนา ชี้ ความไม่เสมอภาค ฝังรากลึก มีผลการพัฒนา ปชต.

สถาบันปรีดีพนมยงค์ จัดแสดงปาฐกถา ปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 57 ครบรอบ 82 ปี การอภิวัฒน์สยาม 24 มิ.ย. 2475 นักวิชาการ ชี้ ความไม่เสมอภาคที่ฝังรากลึกในสังคม มีผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตยไทย

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. นายประจักษ์ ก้องกีรติ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปาฐกถาในหัวข้อ "ว่าด้วยความไม่เสมอภาคในสังคมไทย" เนื่องในโอกาสครบรอบ 82 ปี การอภิวัฒน์สยาม ระบุว่า ความไม่เสมอภาค เป็นปัญหาสำคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตย และส่งผลจนกลายเป็นวิกฤติในปัจจุบัน โดยมีปัจจัยมาจากการต่อสู้ของสองแนวความคิดที่ยอมรับความเสมอภาค เท่าเทียม กับไม่ยอมรับว่าทุกคนมีความเท่าเทียมและพยายามปลูกฝังแนวคิดอนุรักษนิยม โดยเฉพาะการสร้างวาทกรรม โง่ จน เจ็บ ซึ่งถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองลดทอนความน่าเชื่อถือของเสียงข้างมากจนถึงปัจจุบัน 

นายประจักษ์ ระบุว่า กระแสต่อต้านความเสมอภาค ถูกฝังรากลึกมายาวนานในสังคมไทย แต่รุนแรงขึ้นอีกครั้งหลังชนชั้นกลางรู้สึกไม่มั่นคง ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ในช่วงที่ผ่านมา นำมาสู่การดูถูกเพื่อนร่วมชาติ เน้นเรื่องการศึกษา จนมีการเสนอว่า คนที่มีการศึกษาต่ำไม่ควรมีสิทธิ มีเสียงทางการเมือง

ทั้งนี้ เห็นว่า ประชาธิปไตยไม่ได้สมบูรณ์แบบ แต่เมื่อมีปัญหา ควรแก้ด้วยการเพิ่มอำนาจให้ประชาชนตัดสิน ไม่ใช่ลิดรอนสิทธิ และถือเป็นเรื่องน่าเศร้า ที่ผ่านไป 82 ปี ประชาชนยังถูกลดทอนสิทธิ เป็นชนชั้นสอง คนในเมืองดูถูกเหยียดหยามคนชนบท ซึ่งหากไม่เปลี่ยนแปลงประเทศไทยคงไม่สามารถมีประชาธิปไตยที่ยั่งยืนได้ เพราะการยอมรับว่าทุกคนมีสิทธิเสมอกัน คือการเริ่มต้นปรองดอง

จากนั้นเข้าสู่การอภิปราย หัวข้อ "แนวคิดประชาธิปไตยสมบูรณ์ ของปรีดี พนมยงค์" โดยนายอนุสรณ์ ธรรมใจ กรรมการมูลนิธิปรีดี พนมยงค์ เห็นว่า แนวคิดประชาธิปไตยสมบูรณ์ ต้องประกอบด้วยการเป็นประชาธิปไตยรอบด้าน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ เพราะเป็นรากฐานของประชาธิปไตยทางการเมืองที่สมบูรณ์ รวมไปถึงวัฒนธรรมและทัศนคติที่เป็นประชาธิปไตย การรับฟังความคิดเห็นและเสรีภาพในการแสดงออก ซึ่งที่ผ่านมา ความเหลื่อมล้ำและกระจุกตัวของความมั่งคั่ง ถือเป็นปัญหาสำคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตย

ทั้งนี้ นับตั้งแต่เปลี่ยนการปกครองโดยคณะราษฎร ผ่านมา 82 ปี วันนี้เส้นทางอนาคตประชาธิปไตย ยังมีความไม่แน่นอนสูง แม้จะมีข้อเสนอเพื่อแสวงหาทางออกมากมายก็ตาม

สถาบันปรีดีพนมยงค์ จัดแสดงปาฐกถา ปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 57 ครบรอบ 82 ปี การอภิวัฒน์สยาม 24 มิ.ย. 2475 นักวิชาการ ชี้ ความไม่เสมอภาคที่ฝังรากลึกในสังคม มีผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตยไทย 24 มิ.ย. 2557 18:04 24 มิ.ย. 2557 19:11 ไทยรัฐ