วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คชก.อนุมัติงบ 50ล้าน แก้ผลไม้ราคาตก-ล้นตลาด ช่วยเกษตรกร

คชก.มีมติอนุมัติเงิน 50 กว่าล้าน แก้ปัญหาผลไม้ล้นตลาดราคาตก ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีเงินหมุนเวียนในการซื้อขายและผลิต พร้อมนำไปแปรรูปเพิ่มมูลค่า...

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง หนึ่งในคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม คชก.เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.ที่ผ่านมา ได้หารือถึงแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ เนื่องจากปริมาณผลผลิตในปี 2557 เพิ่มขึ้นจากปี 2556 อย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงเดือนมิ.ย. มีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดกระจุกตัวสูงมาก โดยเฉพาะมังคุดและเงาะ ส่งผลให้เกิดปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำ ซึ่ง คชก.มีมติเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2557 โดยอนุมัติวงเงิน 50.93 ล้านบาท จากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ในด้านการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต และการส่งเสริมการแปรรูป เริ่มต้นตั้งแต่ 21 มิ.ย.2557-31 ธ.ค.2558

สำหรับเงินดังกล่าว จะนำไปเป็นทุนหมุนเวียนในการจัดซื้อผลไม้และค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อนำไปแปรรูป จำนวน 2.80 ล้านบาท และอีกจำนวน 48.13 ล้านบาท จะจ่ายขาดเพื่อสนับสนุนเงินชดเชยค่าขนส่งและบริหารจัดการผลผลิตในการกระจายผลผลิตสู่ตลาดปลายทางนอกแหล่งผลิต วงเงิน 39.75 ล้านบาท เป็นเงินชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 3 ต่อปี ที่กู้ยืมจาก ธ.ก.ส. เป็นเงินเพื่อเสริมสภาพคล่องในการซื้อขายผลไม้ วงเงิน 6.54 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการแปรรูปมังคุดและเงาะเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต วงเงิน 0.45 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการติดตามและบริหารจัดการโครงการ วงเงิน 1.39 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถมีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการจำหน่ายผลผลิตได้ตลอดฤดูกาล รวมถึงสามารถแปรรูปสินค้าไว้จำหน่ายได้ตลอด ไม่เกิดการสูญเสีย

คชก.มีมติอนุมัติเงิน 50 กว่าล้าน แก้ปัญหาผลไม้ล้นตลาดราคาตก ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีเงินหมุนเวียนในการซื้อขายและผลิต พร้อมนำไปแปรรูปเพิ่มมูลค่า... 24 มิ.ย. 2557 17:46 24 มิ.ย. 2557 18:07 ไทยรัฐ