วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศธ.จ่อเปิด 'เฟซบุ๊ก' ให้เด็กร่วมเสนอ 'ปฏิรูปการศึกษา'

ศธ.เตรียมเปิดเวทีสาธารณะ จัดทำข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษา เพื่อปฏิรูปประเทศไทยในเดือน ก.ค.นี้ หวังเปิดกว้างทุกภาคส่วนให้ข้อมูล พร้อมเปิดเฟซบุ๊กให้เยาวชนแสดงความเห็นด้วย...

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 57 นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า จากการประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานด้านการปฏิรูปประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการปฏิรูปประเทศว่า แต่ละกระทรวงจะมีนโยบายในด้านใดบ้าง ที่จะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศอย่างเป็นรูปธรรม  

ในส่วนของ ศธ.ได้รายงานว่า ที่ผ่านมา ศธ. เคยมีการปฏิรูปการศึกษามาหลายครั้ง และในช่วงปี 2542 ได้มีการปรับระบบโครงการสร้างของ ศธ. ให้หน่วยงานส่วนกลางเล็กลง และกระจายอำนาจการทำงานออกไป แต่ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาของการปฏิรูปการศึกษา ศธ.ยังทำหน้าที่จัดการศึกษาได้ไม่เข้มแข็ง โดยเฉพาะการกำหนดมาตรฐาน การติดตามประเมินผล เช่น การพัฒนาครู การแก้ปัญหาขาดอัตรากำลังครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ปัญหาหนี้สินครู เป็นต้น ดังนั้นจะต้องเร่งพัฒนาในเหล่านี้ให้มาก  

"คสช.ต้องการให้พัฒนาระบบการศึกษาทางไกล เพื่อเพิ่มโอกาสการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยควรขยายเครือข่ายโรงเรียนวังไกลกังวล และยึดโมเดลการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 ไปสู่การแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีอยู่ 15,000 แห่ง ได้อย่างมีคุณภาพด้วย ส่วนระบบการให้ทุนการศึกษาจะต้องทำให้มีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้ทุนสำหรับผู้ที่ยากจนจริงๆ อย่างโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน จะต้องมีการปรับหลักเกณฑ์การให้ทุนใหม่ เช่น อาจต้องให้ผู้รับทุนกลับมาชดใช้ทุน เป็นต้น"

ปลัด ศธ. กล่าวว่า ช่วงเดือนกรกฎาคม ศธ.จะเปิดเวทีสาธารณะ เพื่อจัดทำข้อเสนอเรื่องปฏิรูปการศึกษา เพื่อปฏิรูปประเทศไทย จะเปิดกว้างให้ทุกภาคส่วน เข้ามาให้ข้อมูลว่า อยากเห็นอะไรเกิดขึ้นบ้าง ในการปฏิรูปประเทศจากการใช้ภาคการศึกษา นอกจากนี้ ศธ.จะเปิดเฟซบุ๊กให้เด็กและเยาวชน เข้ามาแสดงความคิดเห็นพร้อมเขียนข้อเสนอแนะ ว่าอยากให้ภาคการศึกษาช่วยปฏิรูปประเทศในส่วนใดบ้าง

ศธ.เตรียมเปิดเวทีสาธารณะ จัดทำข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษา เพื่อปฏิรูปประเทศไทยในเดือน ก.ค.นี้ หวังเปิดกว้างทุกภาคส่วนให้ข้อมูล พร้อมเปิดเฟซบุ๊กให้เยาวชนแสดงความเห็นด้วย... 24 มิ.ย. 2557 17:44 24 มิ.ย. 2557 17:56 ไทยรัฐ