วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'สภาอุตฯ ท่องเที่ยว' ชี้คสช.เลิกเคอร์ฟิว หนุนท่องเที่ยวไตรมาส 4 สดใส

"สภาอุตฯ ท่องเที่ยว" เผยดัชนีเชื่อมั่นผู้ประกอบการ ไตรมาส 2 ปีนี้ ลดต่ำที่ระดับ 87 จาก 100 ในรอบ 3 ปี แต่เริ่มเห็นไตรมาส 3 ฟื้นตัว จาก คสช.ยกเลิกเคอร์ฟิว คาดไตรมาส 4 พีคสุด มีนักท่องเที่ยว 7.85 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน...

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. นางปิยะมาน เตชะไพบูลย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) เปิดเผยถึงดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไตรมาส 2/2557 ว่า อยู่ที่ระดับ 87 จาก 100 ถือว่าอยู่ในระดับต่ำกว่าปกติ เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา สะท้อนถึงความกังวลของผู้ประกอบการท่องเที่ยว
       
ทั้งนี้ ผลในไตรมาส 2/2557 สำรวจก่อนการประกาศกฎอัยการศึก โดยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ กลุ่มที่อยู่ในกรุงเทพฯ และกลุ่มที่มีลูกค้าเป็นชาวต่างชาติเป็นหลัก ทั้งในส่วนของโรงแรมและบริษัทนำเที่ยว หากเทียบตัวเลขนักท่องเที่ยวปี 2557 คาดการณ์ว่ามีเข้ามาประมาณ 5.55 ล้านคน ลดจากปี 2556 ที่มี 6.06 ล้านคน ลดลงร้อยละ 8.42 รายได้อยู่ที่ประมาณ 260,000 ล้านบาท
       
อย่างไรก็ตาม หากมีมาตรการที่ภาครัฐใช้สร้างความเชื่อมั่นต่างชาติไม่เหมาะสม หรือไม่ทันต่อเหตุการณ์จะทำให้ไตรมาส 3 ลดลงไปอีก แต่จากการติดตามสถานการณ์เชื่อว่าเดือน มิ.ย. จะเป็นเดือนสุดท้าย ที่ตัวเลขนักท่องเที่ยวหดตัว เมื่อไตรมาส 3 จะเริ่มฟื้นตัว เนื่องจากในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา คสช.ทำงานเร็วมาก ทั้งประกาศเพิ่มวันหยุดช่วงวันแม่ ยกเลิกเคอร์ฟิว ปราบแก๊งอิทธิพลตามแหล่งท่องเที่ยว และเรียกความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว และนักลงทุนต่างชาติ หากมีการสร้างความเชื่อมั่นต่อเนื่อง คาดว่าไตรมาส 3 จะมีนักท่องเที่ยวถึง 6.84 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.23 เมื่อเทียบกับปีก่อน และไตรมาส 4 จะเป็นช่วงพีคที่สุดของประเทศ มีนักท่องเที่ยว 7.85 ล้านคน เพิ่มจากปีก่อน 12.46 ล้านคน ยอดรวมจะตรงตามเป้าที่วางไว้ที่ 26.84 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.09 ทำเงินเข้าประเทศ 1.26 ล้านล้านบาท

"ประเด็นสำคัญที่ภาครัฐต้องสร้างความเชื่อมั่นในสายตาต่างชาติคือ ความปลอดภัยในช่วงมาอยู่ในประเทศ ช่วงที่ผ่านมามีการนำเสนอในภาพที่ค่อนข้างรุนแรง และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ภาครัฐควรให้ความสำคัญคือกลุ่มใหญ่ คือจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย และอินเดีย ที่สัดส่วนรวมถึงร้อยละ 43 ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด จึงอยากให้ภาครัฐเร่งสร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่นเร่งด่วนในระยะสั้นให้กับกลุ่มหลักกลุ่มนี้"
       
นอกจากนี้ ได้ฝากข้อเสนอฟื้นฟูการท่องเที่ยวแบบเร่งด่วนไปยังภาครัฐให้ทบทวน และพิจารณาใน 6 ประเด็น คือ 1. การทำความเข้าใจกับเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรป หรืออียู ถึงความปลอดภัยในประเทศ 2. ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ในลักษณะ events ซึ่งภาครัฐและเอกชนลงทุนอยู่แล้ว แต่ให้มีการบูรณาการร่วมกัน และขยายผลในวงกว้าง เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ 3. ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน และไต้หวันเป็นเวลา 6-12 เดือน ซึ่งเป็นตลาดที่สามารถกระตุ้นได้ทันที ถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ และแสดงความจริงใจของไทย

4. เร่งรัดการจัดประชุมสัมมนา และดูงานในประเทศของหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ โดยกำหนดให้ผ่านโรงแรมและบริษัทนำเที่ยวที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย 5. ปรับปรุงระเบียบการเบิกจ่ายของข้าราชการโดยใช้ใบเสร็จจากโรงแรมที่ถูกต้อง แทนการเบิกแบบเหมาจ่ายในปัจจุบัน และ 6. ส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดน โดยเฉพาะทางภาคใต้ ที่มีชาวมาเลเซียมาท่องเที่ยว โดยปีที่แล้วมีมากถึง 1.53 ล้านคน ซึ่งขณะนี้ซบเซาอย่างมาก.

"สภาอุตฯ ท่องเที่ยว" เผยดัชนีเชื่อมั่นผู้ประกอบการ ไตรมาส 2 ปีนี้ ลดต่ำที่ระดับ 87 จาก 100 ในรอบ 3 ปี แต่เริ่มเห็นไตรมาส 3 ฟื้นตัว จาก คสช.ยกเลิกเคอร์ฟิว คาดไตรมาส 4 พีคสุด มีนักท่องเที่ยว 7.85 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน... 24 มิ.ย. 2557 17:19 24 มิ.ย. 2557 18:07 ไทยรัฐ