วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ชู ร.ร.พรหมานุสรณ์ ต้นแบบ 'เยาวชนลดใช้ถุงพลาสติก'

ชู ร.ร.พรหมานุสรณ์ ต้นแบบ 'เยาวชนลดใช้ถุงพลาสติก'

  • Share:

ชูโรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี เป็นต้นแบบ "เยาวชนลดใช้ถุงพลาสติก" ก่อนขยายผลไปสู่ 10 โรงเรียนเครือข่าย ขณะกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เผยคนไทยใช้ถุงพลาสติก 500 ล้านใบ/วัน...

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 24 มิ.ย. 57 ที่โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการเปิดโครงการ "พลังเยาวชน สร้างชมรมคิดถุ้ง คิดถุง" หรือโรงเรียนต้นแบบเครือข่ายเยาวชนลดการใช้ถุงพลาสติก ซึ่งร่วมกับ บจม.ซีพี ออลล์

นายจตุพร กล่าวว่า ในแต่ละวันนั้น คนไทยใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ย 8 ใบต่อวัน หรือประมาณ 500 ล้านใบต่อวัน โดยพาสติกต้องใช้เวลาย่อยสลายประมาณ 400 ปี ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวของโรงเรียน ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เพราะถ้ายังไม่มีใครเริ่มต้นการลดใช้พลาสติก พลาสติกเหล่านี้จะเกิดการหมักหมม จนก่อให้เกิดการปล่อยแก๊สคาร์บอน จนเป็นภาวะโลกร้อน ที่ส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

"ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีขยะต่อปี 26 ล้านตัน ซึ่งการแก้ปัญหาไม่ใช่แก้แค่ 1-2 วันได้ ต้องเป็นวาระแห่งชาติ ทั้งนี้ ขยะ 100 ส่วนนั้น สามารถนำไปแก้ไขได้ 3 วิธี คือ Reduce Reuse และ Recycle ขณะเดียวกัน นักเรียนจะต้องเริ่มแยกขยะเอง และส่งต่อไปยังครอบครัว ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องของทุกๆ คน และที่สำคัญ ถ้าอยากเท่ ต้อง Say No ถุงพลาสติก" นายจตุพร กล่าว

ทางด้าน นายธีระพันธุ์ ธีรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี กล่าวว่า ทางโรงเรียนดีใจที่ได้รับการคัดเลือกเป็นต้นแบบการลดใช้ถุงพลาสติก โดยโรงเรียนมีแนวทาง 4 ขั้น คือ A1-A4 ได้แก่ A1 การสร้างความตระหนักถึงการใช้พลาสติก ว่า ถ้าไม่หยุดมัน พวกเราตายแน่ โดยขั้นตอนนี้ได้ดำเนินการแล้ว A2 คือ ขั้นตอนที่กำลังทำอยู่ นั่นคือ การขับเคลื่อนให้สำเร็จ ด้วยการไม่นำถุงพลาสติกเข้าโรงเรียน แม้จะยังไม่ได้ผล 100% ก็ตาม จากนั้นหากทำสำเร็จก็จะส่งต่อไป คือ A3 ที่จะขยายไปยังโรงเรียนเครือข่าย 10 แห่ง และครอบครัว สุดท้าย A4 คือ ทำให้โครงการนี้ยั่งยืน

นายกิตติชัย กงไกรษร ประธานชมรมเยาวชนไทย คิดถุ้ง คิดถุง กล่าวว่า ชมรมมีกิจกรรมที่ส่งเสริมและรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก ทั้งในโรงเรียน และชุมชน ซึ่งต่อไปจะขยายสู่โรงเรียนเครือข่ายด้วย ซึ่งการรณรงค์ของชมรมนั้น จะไม่ใช้ "การงด" แต่จะใช้การลดแทน นอกจากนี้ การแก้ปัญหายังต้องเริ่มจากตัวเอง มีกฎระเบียบของตัวเอง และคิดก่อนใช้.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้