วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อดีต รมว.พาณิชย์ เชื่ออียูแค่เตือน มั่นใจไม่ตัดสัมพันธ์ไทยแน่

"เกริกไกร" เชื่อสหภาพยุโรปไม่ตัดสัมพันธ์การค้า แนะทุกฝ่ายอย่าวิตก ชี้ี่ไทยถูกสหรัฐฯ จัดอยู่ในบัญชี Tier 3 แค่ส่งสัญญาณให้ไทยเร่งปรับปรุงแก้ไข...

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. นายเกริกไกร จีระแพทย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานกรรมการสถาบันกรรมการบริษัทไทย เปิดเผยว่า สหภาพยุโรป (EU) จะไม่ถึงขั้นตัดความสัมพันธ์ทางด้านการค้าและการลงทุนกับไทย เพียงแต่ EU อาจจะแสดงความไม่พอใจต่อการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาทำการยึดอำนาจในการบริหารประเทศ และมองว่าการประกาศของผู้นำทหารนั้น ยังไม่ได้ให้หลักประกันที่น่าเชื่อถือในการกลับคืนสู่การปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในสถานการณ์ปัจจุบัน

ทั้งนี้ สิ่งที่น่าเป็นกังวลมากกว่า คือ การที่ EU จะระงับการลงนามในกรอบความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือกับประเทศไทยจนกว่าจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง และความตกลงอื่นๆ จะได้รับผลกระทบตามสมควร ซึ่งในจุดนี้อาจจะทำให้ประเทศไทยเสียโอกาสทางการแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ที่เป็นคู่แข่งทางการค้าของไทย ที่ประเทศเหล่านั้นจะเดินหน้ามีความคืบหน้าในการเจรจาข้อตกลงต่างๆ กับ EU

นายเกริกไกร กล่าวต่อว่า กรณีที่สหรัฐฯ ลดอันดับประเทศไทยในเรื่องสถานการณ์ด้านการค้ามนุษย์ให้ลงไปในระดับต่ำสุด คือ Tier 3 นั้น ก็ไม่ต้องการให้ทุกฝ่ายมีความกังวลในเรื่องนี้มากจนเกินไป เพราะที่ผ่านมาสหรัฐฯ ก็เคยประกาศตัดการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) แก่สินค้าจากประเทศไทยจากกรณีการไม่เอาจริงเอาจังในเรื่องการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามาหลายครั้ง แต่สหรัฐฯ ก็ไม่สามารถทำได้จริงจัง และสินค้าไทยก็ยังคงได้รับ GSP มาโดยตลอด

อย่างไรก็ดี การที่ไทยถูกสหรัฐฯ จัดอยู่ในบัญชี Tier 3 นั้น ถือเป็นการเตือนให้ประเทศไทยต้องเร่งปรับปรุงและแก้ปัญหาต่างๆ อย่างจริงจัง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการค้ามนุษย์ และการใช้แรงงานอย่างผิดกฎหมาย และไทยจะต้องเร่งชี้แจงและทำความเข้าใจต่อสหรัฐฯ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการส่งออก หากสหรัฐฯ จะหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาตัดสัมพันธ์ทางการค้ากับไทยจริง เชื่อว่าสหรัฐฯ เองจะเป็นฝ่ายที่ได้รับผลกระทบมากกว่า เพราะปัจจุบันสหรัฐฯ มีการบริโภคและนำเข้าสินค้าจากไทยเป็นจำนวนมาก.

"เกริกไกร" เชื่อสหภาพยุโรปไม่ตัดสัมพันธ์การค้า แนะทุกฝ่ายอย่าวิตก ชี้ี่ไทยถูกสหรัฐฯ จัดอยู่ในบัญชี Tier 3 แค่ส่งสัญญาณให้ไทยเร่งปรับปรุงแก้ไข... 24 มิ.ย. 2557 14:33 24 มิ.ย. 2557 16:16 ไทยรัฐ