วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กกพ. ไฟเขียวใบอนุญาตโรงงานผลิตไฟฟ้าแล้วกว่า 500 ราย

กกพ. อนุมัติใบอนุญาตโรงงานผลิตไฟฟ้าแล้วกว่า 500 ราย รวม 753 เมกะวัตต์ พร้อมเร่งพิจารณาอนุมัติ มั่นใจออกใบอนุญาตได้ตามกรอบเวลา...

นายกวิน ทังสุพานิช เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) ว่า หลังจากที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้ยกเลิกคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาอนุญาตโรงงานบางประเภทที่มีผลกระทบคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ขั้นตอนในการออกใบอนุญาต ร.ง.4 มีความคล่องตัวและรวดเร็วขึ้น

ทั้งนี้ หลังจากได้มีการยกเลิกคณะกรรมการชุดดังกล่าวแล้ว ทำให้ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ได้มีการส่งคำขอผลิตไฟฟ้าประเภทกิจการโรงงานมายัง สำนักงาน กกพ. จำนวน 23 ราย กำลังการผลิตรวม 753.27 เมกะวัตต์  แบ่งเป็น โรงไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ จำนวน 4 ราย กำลังผลิต 378.49 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ฟาร์ม) จำนวน 13 ราย กำลังผลิต 65.18 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกอื่น (ลม ขยะชุมชน ชีวมวล และก๊าซชีวภาพ) อีกจำนวน 13 ราย กำลังผลิตรวม 319.74 เมกะวัตต์ (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิ.ย.57) ซึ่งกกพ. มั่นใจว่าจะสามารถพิจารณาอนุญาตให้แล้วเสร็จได้ภายในกรอบระยะเวลา 30 วัน หากเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง

“มั่นใจว่า จะสามารถออกใบอนุญาต ร.ง.4 ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดได้อย่างแน่นอน หากเอกสารมีความครบถ้วนและถูกต้อง ก็จะสามารถดำเนินการพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาได้ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับเรื่องจาก กรอ. จากสถิติที่ผ่านมา กกพ. ใช้เวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาต ร.ง.4 จนถึงแจ้งผลการพิจารณาโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 12 วัน” นายกวิน กล่าว

อย่างไรก็ตาม สำนักงาน กกพ. ได้ดำเนินการพิจารณาออกใบอนุญาต ร.ง.4 ให้เป็นไปตามกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เน้นความรอบคอบ ความถูกต้อง และความครบถ้วนของเอกสารต่างๆ ในกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยที่ผ่านมา กกพ. ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบการออกใบอนุญาต ร.ง.4 ไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 512 ราย รวมกำลังการผลิตติดตั้ง 9,241.84 เมกะวัตต์ (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิ.ย.57).

กกพ. อนุมัติใบอนุญาตโรงงานผลิตไฟฟ้าแล้วกว่า 500 ราย รวม 753 เมกะวัตต์ พร้อมเร่งพิจารณาอนุมัติ มั่นใจออกใบอนุญาตได้ตามกรอบเวลา... 24 มิ.ย. 2557 12:16 24 มิ.ย. 2557 14:04 ไทยรัฐ