วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อย.ปลูกฝัง 'เด็กไทย' ใส่ใจ 'ผลิตภัณฑ์สุขภาพ' ผ่านเพลง

อย.เผยผลผู้ชนะการประกวดการผลิตสื่อเพลง เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ "อย.น้อย Music & Song Contest" มอบ 12 รางวัล เพื่อหวังให้เยาวชนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพ รู้จักการเลือกกิน เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย...

นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้จัดกิจกรรมประกวดผลิตสื่อเพลง เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในกลุ่มนักเรียน "อย.น้อย Music & Song Contest" ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการ อย.น้อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ให้กลุ่มนักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย อย.น้อยได้สังเคราะห์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และแสดงศักยภาพในการผลิตถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานเพลง ทั้งเนื้อร้องและทำนองใหม่ เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในกลุ่มนักเรียนต่อไป

โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทลูกทุ่งและประเภทสตริง ในแต่ละประเภทยังแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งจากการเปิดรับผลงานเพลงดังกล่าว ได้มีกลุ่มนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายร่วม อย.น้อย ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก และทางคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือก ให้เหลือโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทุกประเภท รวม 12 โรงเรียน โดยมีเงินรางวัล พร้อมโล่และประกาศเกียรติคุณ ทั้งสิ้น 12 รางวัล แบ่งเป็นประเภทละ 3 รางวัล เริ่มจากรางวัลที่ 1 ได้รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา 15,000 บาท รางวัล ที่ 2 ได้รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท รางวัลที่ 3 ได้รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา 7,000 บาท สำหรับการตัดสินการประกวดครั้งนี้ จะได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการรวม 3 ชุดด้วยกัน คือ ชุดที่ 1 คณะกรรมการคัดกรอง ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการ พิจารณาคัดกรองผลงานที่ส่งเข้าประกวดให้เป็นไปตามกติกาที่กำหนดไว้ ชุดที่ 2 ประกอบ ด้วยผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ พิจารณาคัดเลือกผลงานที่มีเนื้อหาถูกต้องตามหลักวิชาการ มีความสมบูรณ์ ครบถ้วนและมีทำนองที่น่าสนใจ สามารถสร้างการจดจำได้ดี และชุดที่ 3 คือคณะกรรมการตัดสินการประกวด "อย.น้อย Music & Song Contest" ประกอบด้วย
 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแต่งเนื้อร้อง ทำนองและคุณภาพการร้องเพลง รวม 6 ท่าน ได้แก่ ประเภทสตริง นายสุทธิพงษ์ วัฒนจัง (ชมพู ฟรุตตี้) นางสาวนิภาภรณ์ ฐิติธนการ (ซานิ) และนายปฏิเวธ อุทัยเฉลิม (ฟองเบียร์) ประเภทลูกทุ่ง นายเจนภพ จบกระบวนวรรณ นายศิลาแรง อาจสาลี (อ.ยีนส์) และนายรุ่ง สุริยา ผลการตัดสินมีดังนี้

ประเภทเพลงสตริง  
ระดับประถมศึกษา
รางวัลที่ 1 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี กทม.)
รางวัลที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว จ.กาญจนบุรี

ระดับมัธยมศึกษา                
รางวัลที่ 1 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จ.เชียงใหม่
รางวัลที่ 2 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์
รางวัลที่ 3 โรงเรียนพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์

ประเภทเพลงลูกทุ่ง
ระดับประถมศึกษา
รางวัลที่ 1 โรงเรียนวัดหนองสมาน จ.ตรัง
รางวัลที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองโนหนองตูน จ.อุบลราชธานี
รางวัลที่ 3 โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส จ.อ่างทอง

ระดับมัธยมศึกษา
รางวัลที่ 1 โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา จ.สิงห์บุรี
รางวัลที่ 2 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จ.ชัยนาท
รางวัลที่ 3 มี 2 รางวัลได้แก่ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จ.สกลนคร และโรงเรียนธรรมโฆษัติวิทยา จ.นครพนม

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวตอนท้ายว่า ขอแสดงความยินดีต่อโรงเรียนที่ชนะการประกวดทุกรางวัล และหวังว่าประสบการณ์ในกิจกรรมครั้งนี้จะทำให้นักเรียน อย.น้อยทุกคนนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเผยแพร่ต่อคนรอบข้างให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านจากเลือกกิน เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้เป็นอย่างดี

อย.เผยผลผู้ชนะการประกวดการผลิตสื่อเพลง เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ "อย.น้อย Music & Song Contest" มอบ 12 รางวัล เพื่อหวังให้เยาวชนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพ รู้จักการเลือกกิน เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ... 24 มิ.ย. 2557 10:39 24 มิ.ย. 2557 11:00 ไทยรัฐ